Hirvikannan rajoittamisella turvataan tulevaisuuden metsävarat

17.2.2015

Hirvikannan säätelyn tärkeys korostuu biotalouden nousun myötä. Merkkejä hirvikannan kääntymisestä kasvuun on monissa maakunnissa. Hirvilupia pitää anoa reilusti, etteivät hirvituhot lähde uudelleen hallitsemattomaan kasvuun.

Metsästyksen suunnittelu käynnistyy maaliskuussa hirvitalousalueille asetettavien kantatavoitteiden määrittelyllä. Tähän osallistuvat maanomistajat, metsästäjät ja sidosryhmien edustajat. Tämän jälkeen on vuorossa tärkeä vaihe, jossa metsästysseurat hakevat kaatoluvat tulevalle syksylle.

Kaatolupia kannattaa anoa niin reilusti, että lupia jää reserviin ns. lupapankkeihin. Vain tällä menettelyllä voidaan varmistaa mahdollisuudet säätää hirvikannan määrää vielä syksyllä, kun metsästyksen aikana selviää todellinen hirvikannan taso. Osassa Suomea tämä lupapankkimenettely toimii jo nyt hyvin. Kaikkialla sitä ei ole rohjettu lähteä vielä edes kokeilemaan.

Riittävän suurilla kaatomäärillä voidaan korjata hirvikannan rakennetta ja samalla pitää kanta tasaisena. On syytä olla tarkkana, ettei hirvikanta liian alhaisesta lupamäärästä johtuen lähde räjähdysmäiseen kasvuun kuten vuosituhannen vaihteessa. Uusia investointeja odottava biotalous ei kestäisi vahinkomäärän lisäystä.

Voimakkaasti vaihteleva ja liian suuri hirvikanta on aiheuttanut merkittäviä metsätuhoja erityisesti 2000-luvulla. Valtakunnallisen metsien inventoinnin mukaan hirvien vioittamaa metsää on jo noin miljoona hehtaaria. Vakavia vaurioita on noin 100 000 hehtaarin alueella. Myös hirvieläinten aiheuttamien vakavien liikennevahinkojen määrä on edelleen merkittävä.

Viime vuosien aikana hirvikantaa on pyritty johdonmukaisesti metsästäjien ja maanomistajien hyvällä yhteistyöllä pienentämään. Tavoitteena on ollut aikaisempaa pienempi, mutta vakaa ja elinvoimainen kanta. Tavoitteessa on onnistuttu monissa maakunnissa, mutta on myös alueita, joissa hirvikanta on edelleen sietämättömän korkealla. Varsinkin Pohjois-Suomessa tilanne on vaikea.

 

 

Lisätietoja:       Mikko Tiirola, MTK:n metsävaltuuskunnan pj.  puh. 044 538 4280

                        Timo Leskinen, kenttäjohtaja  puh. 0400 754 235