Heinolan seurakunta sai räätälöidyn metsäsuunnitelman

14.6.2019

Heinolan seurakunnalla on metsää liki 400 hehtaaria. Seurakunnan edellinen metsäsuunnitelmakausi oli umpeutumassa ja tarvittiin uusi suunnitelma. Metsänhoitoyhdistyksellä oli tarjota juuri oikea ratkaisu tilanteeseen.

Heinolan seurakunta on mukana Kirkon ympäristödiplomi -järjestelmässä. Sen mukana tulee ohjeistuksia myös metsänhoidolle ja seurakunta toivoi tämän huomioitavan uudessa metsänhoitosuunnitelmassa.

Mhy Päijät-Hämeellä oli tarjota heille juuri oikea palvelu, eli räätälöity metsäsuunnitelma. Siinä on erikseen huomioitu ja merkitty erilaiset ympäristönäkökohdat, kuten metsälakikohteet, muut arvokkaat elinympäristöt, suojelualueet, ehdotukset uusiksi suojelualueiksi, rantametsät, virkistysalueet ja maisemallisesti arvokkaat kohteet.

Metsäsuunnittelija Minna Lautala esitteli metsäsuunnitelman sen luovutustilaisuudessa Heinolassa 15.5. seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. 

Metsäsuunnitelman tunnuslukuja tulkittiin yhdessä ja keskusteltiin metsäsuunnitelman tavoitteista. Kysymyksiä esitettiin mm. siitä, minkä ikäisenä puu yleensä on hakkuukypsä ja pohdittiin, kuinka metsän taloudellinen tuotto saadaan pysymään mahdollisimman tasaisena mutta kuitenkin ympäristöarvot huomioiden.

Pääosa seurakunnan metsistä on kuivahkoilla männikkökankailla hyvässä arvokasvuvaiheessa olevaa kasvatusmetsää. Suunnitelmassa ehdotettiin useille kasvatusmänniköille lannoitusta.  Ympäristönäkökulmasta lannoitus voi olla perusteltua myös hiilensidonnan edistämiseksi, sillä mitä paremmin metsä kasvaa, sitä enemmän se sitoo hiiltä.

- Nykyään on saatavilla myös kivennäismaille sopiva tuhkalannoite, joten jos haluaa välttää kemiallisia lannoitteita, myös sille on vaihtoehto, muistutti Lautala.

Seurakunnan metsissä oli metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä 3,3 hehtaarilla. Lisäksi oli muita ympäristön tai maiseman kannalta arvokkaita alueita, kuten puronvarsilehto rannassa, 23 hehtaaria. Myös virkistysalueet leirikeskuksen lähistöllä, sekä maisemallisesti arvokkaat rantametsät oli merkitty suunnitelmaan.

Metsäsuunnitelmassa myös esitettiin mahdollinen METSO-ohjelmaan sopiva kohde. Mäyrävuoren rinne ja huippu ovat luontoarvoiltaan merkittävä kokonaisuus, joka sisältää vanhaa metsää, kalliota, rämesuon ja puronvarren. Lautalan mukaan nämä muodostavat hienon ekologisen käytävän, kooltaan noin 10 hehtaaria.  – Lisäksi Mäyrävuoden huippu on geologisesti arvokas, koska se on vedenkoskematonta aluetta, eli on ollut jääkauden jälkeen jääjärven pinnan yläpuolella, kertoi ympäristövastaava Eira Rosberg.

Seurakunnan vt. talousjohtaja Mirja Stenroos vastaanotti suunnitelman. – En ole vielä ehtinyt kauheasti perehtyä, mutta alustavan tutustumisen perusteella on selkeästi sellaisia ehdotuksia, jotka pistetään heti eteenpäin päätöksenteossa, kuten METSO-ohjelmaan ehdotettu alue.

Kirkon ympäristödiplomissa metsäasiat on huomioitu monin tavoin. – Meillä oli jo edellisessä ympäristödiplomissa mukana metsäasiat ja nyt, kun on sekä uusi metsäsuunnitelma, että työn alla uusi kausi mukana ympäristödiplomissa, nämä asiat on helppo ottaa mukaan, Stenroos kertoo.

- Metsänhoitoyhdistys on hoitanut metsiämme jo vuosikaudet ja yhteistyö on aina toiminut hyvin, Stenroos toteaa.

Lue lisää Metsäsuunnitelmista

Anne Rauhamäki