Apua sähköjohtoalueen käyttöoikeudesta sopimiseen

08.2.2018

Onko maillasi olemassa tai tulossa sähköjohtoja tai maakaapeleita? Oletko saanut niihin liittyvistä korvausasioista tietoa, kun sopimuksia tehdään tai uusitaan? Tutustu MTK:n sopimusmalleihin ja kysy lisää asiantuntijoiltamme.

MTK, SLC ja Energiateollisuus ovat sopineet yhteisistä toimintatavoista sähköverkonrakennushankkeissa. Uusi suositussopimus on odotettu, koska yhteistä sopimusmallia ei ole ollut olemassa 7 vuoteen.

Uusi sopimuspohja muun muassa velvoittaa yhtiöt sopimaan linjojen tarkasta sijainnista ja rakentamisaikaisista yksityiskohdista kirjallisesti maanomistajan kanssa. Jokaisella hankkeella on oltava työnjohtaja, jonka kanssa maanomistaja asioi. Yhtiön tiedottamisvelvollisuuksia sekä kulkuoikeuksia on myös täsmennetty.

Korvauksen tulee perustua maan täyteen arvoon

Uusi sopimuspohja ei sisällä suosituksia maanomistajalle maksettavista johdon sijoittamisesta aiheutuvista korvauksista, vaan niistä sovitaan aina tapauskohtaisesti. Pääsääntö on, että johdon sijoittamisesta maksetaan korvaus, joka perustuu omaisuuden täyteen arvoon. Sen lisäksi kaikki aiheutetut haitat ja vahingot korjataan tai korvataan erillisestä hakemuksesta täysimääräisesti.

- Yhteisen hintatason määrittäminen koko Suomeen ei ole mahdollista, koska maan arvo vaihtelee eri puolilla Suomea niin paljon. Jokainen maanomistaja tuntee maansa arvon parhaiten, ja jos ei tunne, voi apua täyden arvon määrittämiseen tai vahinkojen arvioimiseen pyytää esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseltä tai maanmittauslaitoksesta, opastaa lakimies Leena Kristeri MTK:sta.

Nyt on hyvä hetki tarkistaa korvaussummia

1970-luvulta lähtien sopimukset on pääsääntöisesti tehty voimassaolemaan niin kauan, kun linjat ovat käytössä. Monet näistä ”ikuisista” sopimuksista ovat nyt päättyneet, kun ilmalinjat on korvattu maakaapeleilla. Vanhojen, ennen vuotta 1970 solmittujen, määräaikaisten sähkölinjasopimusten päätyttyä yhtiöt pyrkivät tekemään maanomistajien kanssa uudet sopimukset.

- Aina, kun yhtiön kanssa käydään neuvotteluja, kannattaa tarkastella omaa tilannetta tarkemmin. Mikäli yhtiöllä on suunnitelmissa kaapeloida ilmalinja tulevaisuudessa, kannattaa uusi sopimus solmia ja pyrkiä sopimaan hyvät korvaukset jäljellä olevalle ”sopimusajalle”, vinkkaa Kristeri.

Mikäli ilmajohdolla on vielä pitkä käyttötarve, voidaan linjan rakenteista ja korvauksista neuvotella. Voidaan esimerkiksi sopia pylväiden siirtämisestä tien viereen tai pellolla sijaitsevien pylväiden korkeuden nostamisesta, jotta työkoneet mahtuvat linjan alle. Aikoinaan maksetut korvaukset eivät rasita uutta sopimustilannetta, koska maksetut korvaukset on sidottu nyt jo päättyneeseen sopimukseen.

Mikäli korvaus ei neuvottelemalla asetu sopivalle tasolle, voidaan linja jättää toistaiseksi sopimuksettomaankin tilaan ja palata asiaan esimerkiksi sen jälkeen, kun lunastuslain mukaiset korvaustasot uudistetaan.

Sopimusmallit ja lisätietoa jäsenille löydät MTK:n jäsenverkko Repusta https://www.mtk.fi/reppu/repun_jasenpalvelut/maankayton_sopimusmallit/fi_FI/sopimusmallit/

 

Leena Kristeri,

Maankäyttöasiantuntija, lakimies

MTK ry