Ajankohtaista metsäverotuksesta

13.1.2017

Metsäveroilmoituksen täyttö on taas ajankohtaista. Jos ei itse jaksa perehtyä asiaan, kannattaa käyttää metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisia apuna ilmoituksen täytössä. Tässä kuitenkin muutamia verotukseen liittyviä muistamisen arvoisia muutoksia.

Tänä vuonna ei verotuksessa kovin suuria muutoksia aikaisempaan verrattuna ole. Yli 30 000 euron menevän pääomatulon veroprosentti nousi 33:sta 34:ään koskien jo verovuotta 2016.

Kausiveroilmoitusta ei tarvitse lähettää, jos ei ole toimintaa

Verohallinto lopettaa kausiveroilmoitusten vaatimisen niiltä pelkkää metsätaloutta harjoittavilta metsätaloudenharjoittajilta, joilla ei verokaudelta ole mitään ilmoitettavaa. Ei toimintaa -ilmoituksia ei siis tarvitse enää lähettää.

Vanha Verotili on poistunut käytöstä. Arvonlisäveron ja muut oma-aloitteiset verot voi nyt ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa. Samoin Kausiveroilmoitusta ei enää ole vaan asia on nimeltään ”Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista”.

Yrittäjävähennys metsänomistajille tämän vuoden alusta

Vuoden alusta voimaan tulleet muutokset koskien seuraavaa verotuskautta kannattaa huomioida verosuunnittelussa jo nyt, jos metsässä on tapahtumia ollut.

Tämän vuoden alusta myös metsätalouden harjoittajat saavat tehdä 5 %:n yrittäjävähennyksen pääomatuloistaan, eli puunmyyntitulosta. Eli alle 30 000 euron pääomatulojen verokanta alenee 30 prosentista 28,5 prosenttiin. Metsätalouden harjoittajat pääsevät siis verotuksen osalta samalle viivalle muiden yrittäjien kanssa. Yhteismetsien verokanta laskee 26,5 %: iin.

Käytännössä tämä ei aiheuta metsänomistajalle toimenpiteitä: Vähennystä ei tarvitse erikseen muistaa tehdä, sillä verottaja laski vuoden alusta puukaupan ennakon pidätysprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Ennakonpidätyksen määrä on pystykaupoissa 19 % ja hankinta- ja käteiskaupoissa 13 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta

Metsälahjavähennys helpottaa isoimpien aktiivitilojen sukupolvenvaihdoksia

Jos metsätilan sukupolvenvaihdos on ajankohtainen, kannattaa perehtyä metsälahjavähennyksen mahdollisuuksiin: Lahjana saadun tai lahjanluonteisella kaupalla ostetun metsätilan lahjaverosta voi osan saada takaisin seuraavien vuosien puunmyyntitulojen verovähennyksenä, jos metsätila on riittävän suuri.

Metsätilan saaja/ostaja maksaa ihan normaalisti lahjaveron, mutta todella monimutkaisen laskukaavan jälkeen (jota varten ainakin metsänhoitoyhdistyksillä on käytössään laskuri) lopputulos on se, että metsätilan koosta ja arvosta riippuen muodostuu metsälahjavähennyspohja, jota voi sitten metsävähennyspohjan tapaan käyttää vähentämään puunmyyntitulojen veroa seuraavien 15 vuoden aikana. Kannattaa olla yhteydessä omaan metsänhoitoyhdistykseen, jos asia on ajankohtainen.

Vinkkejä veroilmoituksen tekoon

Järjestelmällisyys pitkin vuotta tuottaa parhaan lopputuloksen. Jos jaksaa arkistoida kaikki metsätalouteen liittyvät kuitit mappiin sitä mukaa kun niitä tulee ja merkitä ajokilometrit muistiin joka kerta kun tekee metsätalouteen liittyviä reissuja, ollaan jo aika pitkällä. Sähköistä veroilmoitusta kannattaa käyttää, sillä se opastaa täyttäjää sitä mukaa kun lomakkeen täyttö etenee. Myös virhemahdollisuus on sähköisessä ilmoituksessa pienempi. Metsänhoitoyhdistys auttaa tarvittaessa, joten varaa aikasi ilmoituksen täyttöä varten jo hyvissä ajoin, jos et usko selviytyväsi hommasta itse.

Lisätietoja: Verohallinnon pp-esitys: https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Esitysmateriaalit/Maa_ja_metsatalous(35421)

Anne Rauhamäki