100-vuotias Suomi saa lahjaksi yli 1300 hehtaaria suojeltua metsää

04.12.2017

Luontolahjani 100-vuotiaalle Suomelle -kampanjassa on tähän mennessä suojeltu lähes 1300 hehtaaria yksityismaita, ja suojelualueita on perustettu kaikkiin Suomen 18 maakuntaan. Kampanjan kautta metsänomistajat ovat voineet lahjoittaa korvauksetta suojelualueiksi itselleen tärkeitä ja suojeluun sopivia metsäkohteita.

Uusien suojelualueiden joukossa on metsämaata, suoalueita ja jopa ulkosaariston luotoja. Lisäksi vireillä on uusia kohteita noin 500 hehtaaria eri maakunnissa.
Myös kunnat ovat lähteneet mukaan kampanjaan suojelemalla noin 800 hehtaaria omia maitaan.

– Kampanja on ollut valtion ja kansalaisten hieno yhteinen ponnistus, joka tuo Suomeen merkittävän määrän uusia luonnonsuojelualueita, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Ministeri Leppä sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiittävät sidosryhmien Pyöreässä pöydässä syntyneen Suomi 100 -kampanjan käytännön etenemistä:

– Luontolahjani-kampanjaan saadut yksityismaiden lahjoitukset kertovat suomalaisten vahvasta luontosuhteesta sekä halusta suojella luontoa myös tuleville sukupolville. Kampanja on onnistunut yli odotusten ja näyttää siltä, että yksityismaiden suojelu ylittää kampanjalle asetetun 1800 hehtaarin tavoitteen.

Yksi suojelualueen lahjoittaneista on Askolalainen metsänomistaja Toni Tuomala. Upean kallioisen mäen ja sen rinteiden muodostamalla 2,6 hehtaarin alueella kasvaa yli 100 -vuotiaita käkkärämäntyjä.  Toni kertoo lahjoitusideastaan ja alueesta tarkemmin videolla Metsänomistajat -facebook -sivulla.

Valtio on sitoutunut suojelemaan lahjoitettuja yksityismaita vastaavan hehtaarimäärän omia maitaan ja lisää kohteita kartoitetaan koko ajan, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa. Alueisiin kuuluu valtaosin normaalissa metsätalouskäytössä olevia alueita sekä myös luontoarvojen takia rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia alueita. Lisäksi metsähallitus on omalla päätöksellään suojellut 135 hehtaaria metsätalouskäytön ulkopuolella olevia maita, jotka eivät ole mukana tuplauksen laskennassa. Rajoitetun käytön ja metsätalouskäytön ulkopuolisten alueiden sisällyttäminen rajauksiin on tärkeää niiden luontoarvojen ja alueiden yhtenäisyyden kannalta.

Lisätietoja kampanjasta: www. luontolahjani.fi

Suojelualueita voi edelleen perustaa myös Metso -ohjelman kautta, jolloin suojeltavasta alueesta maksetaan puuston arvon mukainen korvaus.