Tuotteita puusta vai muovista?

09.3.2018

Suomen Metsäyhdistyksen sivuilla on listattu uusia tuotteita, mitä saadaan metsästä saatavista materiaaleista. Pääset lukemaan artikkelin tästä www.smy.fi/artikkeli/uusien-metsatuotteiden-kirjo-hammastyttaa-tulossa-on-niin-korkeaa-teknologiaa-kuin-arkielaman-helpotuksiakin/, sen on kirjoittanut Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksen viestinnän suunnittelija.

Metsänomistukseen ja metsien käyttöön liittyy mm. paljon tunteita ja mielipiteitä faktan lisäksi. Välillä keskusteluista ja pohdinnoista metsien käytöstä unohtuu niinkin totuttujen tuotteiden kuten kirjojen ja sanomalehtien, maitopurkkien, WC-paperin, huonekalujen ja saunan tärkeys meidän suomalaisten arkielämässä. Niitä pidetään itsestäänselvyyksinä ja tietenkin osan voisi korvata fossiilisten raaka-aineiden tuotoksina, esimerkiksi tekemällä maitopurkit muovista kuten Yhdysvalloissa. Olisiko se parempi vaihtoehto puupohjaiselle kartongille?

Mäntyrannan artikkelissa kerrotaan uusista erilaisista keksinnöistä, joista suuri yleisö ei välttämättä ole vielä tietoinen. Useita muitakin puupohjaisia tuotteita jo on käytössä ja koko ajan kehitetään uusia. Osaan puupohjaisista tuotteista voidaan käyttää kierrätettyjä materiaaleja, mutta ei kaikkiin. Osan voisi myös korvata fossiilisten raaka-aineiden tuotoksina. Eikö silti ole parempi, että näiden tuotteiden valmistukseen käytetään kotimaista lähipuuta, uudistuvaa luonnonvaraa, kuin fossiilisia ja monen tutkimuksen myötä luonnon ja ihmisten kannalta paljon haitallisempia raaka-aineita?

Suomessa metsiä kasvatetaan pääosin kestävästi ja siitä yksi näyttö on metsien hoitaminen lakikriteerien lisäksi sertifiointikriteerien mukaisesti. Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä automaattisesti mukana alueellisessa PEFC-metsäsertifioinnissa ja me huolehdimme työmaillamme, että sertifiointikriteerejä noudatetaan. PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle monia tärkeitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon. Lisäksi myytävän puun täytyy tulla sertifioidusta metsästä, jotta sen saa varmasti kaupaksi. Kaikki nämä seikat huomioiden metsänomistajan kannattaa kuulua PEFC-sertifiointiin.