Taimikot tuottamaan

11.9.2018

Syksy on hyvää aikaa tarkistaa nuoremmat taimikot, kun kesän ruoho- ja lehtipuukasvusto on lakastunut eikä lumi haittaa vielä näkyvyyttä. Myös taimikonhoitotöitä kannattaa teettää tai tehdä ennen lumien tuloa. Valtion Kemera-tukea on runsaasti saatavilla taimikon varhaishoito- sekä nuoren metsän hoitotyöhön.

Oman metsäneuvojan kanssa kannattaa kartoittaa tarvittavat hoitotyöt, metsäneuvojien ja metsänhoitoesimiesten yhteystiedot alueittain painamalla tästä.

Metsän tulevaisuuden kasvu ja tuotto ratkaistaan jo metsän kehityksen alkuvaiheessa. Havupuutaimikossa varhaishoidossa poistetaan taimien kasvua haittaava lehtipuuvesaikko. Koivun viljelytaimikossa ei varhaishoitoa aina tarvita. Varhaishoito tarkoittaa taimikon perkausta ja harvennusta sekä myös taimikon ylle kasvaneen verhopuuston poistoa sekä harvennusta. Taimikon varhaishoidon, taimikonhoidon ja ensiharvennuksen ansiosta parhaat puut pääsevät kasvamaan tukkikokoisiksi. Hoidettu metsä sitoo paremmin hiiltä kuin hoitamaton. Oikeaan aikaan tehtyjen hoitotöiden avulla ensiharvennuksesta voi jo saada puukauppatuloja.

Jos taimikonhoidossa viivytellään, niin kustannukset nousevat 10-15 prosenttia vuodessa. Hoitamattomille nuorille metsille käy kuten porkkanan kylvöriveille; jos porkkanoita ei kouli, niin sadonkorjuun aikaan ei ole juuri muuta satoa kerättävissä kuin riukuuntuneita pieniä porkkanoita ja jokusia yksittäisiä isompia porkkanoita. Metsissä hoitotöiden vaikutukset vain näkyvät paljon pidemmän ajan päästä. Harventamattomasta metsästä tulee huomattavasti vähemmän arvokasta tukkikokoista puuta sadonkorjuun aikaan, oli hakkuutapana sitten perinteinen harvennushakkuu, uudistushakkuu tai eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuu. Lisäksi puukauppatulot myöhästyvät puumäärien pienenemisen lisäksi.

Metsäneuvojat auttavat myös Kemera-tukikysymyksissä (haettavissa taimikon varhaishoitoon ja taimikonhoitoon, niitä pitää hakea ennen työn aloittamista). Kaikki Kemera-hakemukset kannatta tehdä sähköisesti metsänhoitoyhdistyksen kautta, koska se nopeuttaa hankkeiden käsittelyä metsäkeskuksessa. Metsänhoitoyhdistykset ovat ainoa toimija, jolla on käytössään sähköinen Kemera-siirto.

Kemera-tuki on tarkoitettu kannustamaan metsänomistajaa taimikonhoitoon ja jos työkohde täyttää rahoituksen ehdot, tukea kannattaa ehdottomasti hakea. Jos esimerkiksi pinta-ala ei riitä täyttämään tuen ehtoja, taimikonhoito kannattaa kuitenkin tehdä mieluummin ajallaan eikä odottaa työkustannusten nousuja. Hoitamattomuudesta aiheutuu metsän arvon alenemista ja kasvutappioita.

Nuoren taimikon uhkia ovat heinät, lehtipuuvesakko ja pensaat. Hirvieläimet, myyrät ja sienitauditkin voivat pysäyttää pienten taimien kasvun. Tarkasta alle metrinen taimikko vuosittain. Luontaisesti uudistettava alue kannattaa tarkistaa viimeistään kolmantena vuonna maanmuokkauksen jälkeen. 

Varsinkin rehevillä mailla taimikossa voidaan tarvita mekaanista tai kemiallista heinäntorjuntaa. Kilpailevaa kasvillisuutta voidaan kaataa raivausveitsellä, polkemalla tai muuten mekaanisesti. Rehevillä kasvupaikoilla heinäntorjuntatarve on usein 2-3 vuotta taimien istutuksen jälkeen. Heinäntorjuntaan ei ole saatavilla valtion tukea.

Suomen metsäkeskuksen aluejohtajan Pekka Vainikan kommentti:

Kun eteläsuomalaisessa tuoreen kankaan kuusikossa tehdään taimikonhoitotyöt ajallaan, kertyy kiertoajan kuluessa kantorahatuloja noin 23 000 euroa. Kun taimikonhoitotyöt jätetään tekemättä, kantorahakertymä putoaa noin 16 000 euroon. Muutaman satasen taimikonhoitokulut ratkaisevat 6000–7000 euron tulot tai tappiot.