Taimikot kasvukuntoon

17.5.2018

Tuttuun tapaan teemme ison osan Mhy Uusimaan taimikonhoitotöistä, mitä metsänomistajat eivät itse ennätä tehdä. Tänäkin vuonna saamme vahvistukseksi metsuriporukoita, joilta työt hoituvat myös nopeasti ja tehokkaasti. Metsän tulevaisuuden kasvu ja tuotto ratkaistaan jo metsän kehityksen alkuvaiheessa. Ajallaan tehty taimikon varhaishoito sekä myöhempi taimikonhoito nostavat metsätilasi arvoa. Sovi taimikonhoitotöistä metsäneuvojasi kanssa pikaisesti!

Taimikoiden hoitotöiden viivästyminen lisää kustannuksia. Oikea-aikainen hoitotyö on varsinkin havupuutaimikossa varmin keino varmistaa metsän hyvä kasvukunto, vähentää tuhoriskiä ja varmistaa metsänkasvatuksen kannattavuus. Jokainen viivästynyt vuosi alentaa kasvua ja lisää kustannuksia 10-15 %. Kemera-tukea on vielä hyvin saatavilla.

Miten ja milloin:

Havupuutaimikossa varhaishoidossa poistetaan taimien kasvua haittaava lehtipuuvesaikko. Koivun viljelytaimikossa ei varhaishoitoa aina tarvita. Varhaishoito tarkoittaa taimikon perkausta ja harvennusta sekä myös taimikon ylle kasvaneen verhopuuston poistoa sekä harvennusta. Taimikon varhaishoidon, taimikonhoidon ja ensiharvennuksen ansiosta parhaat puut pääsevät kasvamaan tukkikokoisiksi. Oikeaan aikaan tehtyjen hoitotöiden avulla ensiharvennuksesta voi jo saada puukauppatuloja.

Varhaishoito on yleensä kannattavinta tehdä, kun lehtipuusto on havupuun taimien kokoisia, noin metrin mittaisia. Istutuksesta on kulunut noin 4-8 vuotta. Jos lehtipuuvesaikkoa on runsaasti, tarve voi olla jo aikaisemminkin. Lehtipuut kasvavat muutamassa kesässä havupuiden ohi ja alkavat haitata niiden kasvua. Tarkkaa ajankohtaa tärkeämpää on, että työ tulee tehtyä ennen kuin on liian myöhäistä. Jos taimikon varhaishoitoa ei tee varsinkin viljavilla kasvupaikoilla, havupuutaimien kasvu kärsii ja osa taimista voi kuolla. Pahimmillaan 20 vuoden päästä havupuutaimikon sijaan istutuspaikalla saattaa kasvaa vähätuottoinen lehtipuuviidakko. Myöhempi taimikonhoito tehdään yleensä noin 5-10 vuoden päästä varhaishoidosta. Parhaiten hoitotarve ja sen ajankohta määritetään käymällä maastossa, koska jokainen metsä on erilainen.

Oman metsäneuvojan kanssa kannattaa kartoittaa tarvittavat hoitotyöt, metsäneuvojien ja metsänhoitoesimiesten yhteystiedot alueittain painamalla tästä.

Metsäneuvojat auttavat myös Kemera-tukikysymyksissä, haettavissa taimikon varhaishoitoon ja taimikonhoitoon, pitää hakea ennen työn aloittamista. Kaikki Kemera-hakemukset kannatta tehdä sähköisesti metsänhoitoyhdistyksen kautta, koska se nopeuttaa hankkeiden käsittelyä metsäkeskuksessa. Metsänhoitoyhdistykset ovat ainoa toimija, jolla on käytössään sähköinen Kemera-siirto.

10 hyvää syytä varhaishoitoon: (johtaja Harri Katajamäki, Mhy Pohjois-Pirkka, Mhy Pirkanmaan jäsenlehti)

1. Metsän uudistamiseen sijoittamasi rahat eivät mene hukkaan.

2. Mahdolliset myöhemmän taimikonhoitokustannukset alenevat.

3. Taimikon kasvu ei pääse hidastumaan.

4. Puiden järeytyminen nopeutuu ja ensiharvennus aikaistuu.

5. Havupuiden laatuvauriot vähenevät, kun lehtipuut eivät piiskaa havupuiden taimien latvoja.

6. Oikein ajoitetulla varhais- ja taimikonhoidolla saat jopa 6.5 % vuotuisen tuoton sijoitetulle pääomalle.

7. Ajallaan varhaisperatussa taimikossa on helpompi liikkua.

8. Hyvin hoidettu taimikko on mukavan näköinen.

9. Työn kustannuksiin on mahdollista saada Kemera-tukea. (Varhaishoito 160 €/ha, taimikonhoito 230 €/ha)

10. Hoidettu taimikko nostaa metsätilasi arvoa.