Oman Metsään.fi -aineiston hyödyntäminen

22.10.2018

Metsäkeskuksen ylläpitämässä metsään.fi -palvelussa metsänomistajat näkevät millaisia tietoja omasta metsästä on viranomaisten ylläpitämässä järjestelmässä. Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista, Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsäkeskuksen toimintaa.

Metsään.fi -palvelussa metsänomistaja saa kokonaiskuvan metsäomaisuudestaan ja pääsee hyödyntämään Metsäkeskuksen ylläpitämää metsävaratietoa. Metsäalan toimija näkee metsätiedot vain tiloilta, joihin on saanut metsänomistajalta suostumuksen.

Palvelussa on hoito- ja hakkuuehdotukset seuraaviksi viideksi vuodeksi. Metsäkeskus kerää metsävaratietoa kaukokartoituksen avulla. Keruujärjestelmä perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, koealamittauksiin ja kohdennettuun maastoinventointiin. Vuosittain kuviotiedot ”kasvatetaan” vanhemmiksi tietokonemallinnuksen avulla. Alueesta riippuen ensimmäiset metsävaratiedot on saatettu kerätä laserkeilauksella jo 2010 (esim. Askola, Pornainen, Etelä-Mäntsälä) eikä kukaan ole välttämättä tarkistanut tietoja maastossa, joten näillä ja myös muilla alueilla metsätiedot kannattaa tarkistaa maastossa aina ennen töiden aloitusta.

Metsään.fi -aineisto ei korvaa oikeaa metsäsuunnitelmaa ja myös viralliset tila-arviot ovat yleensä tarkempia kuin pelkkä metsään.fi -aineisto, aineistosta on kyllä apua näiden teossa. Palveluun kirjaudutaan käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia. Palvelu on maksuton metsänomistajille. Alla olevaa linkkiä tai Metsäkeskus-kuvaketta painamalla pääset helposti ja vaivattomimmin antamaan Metsänhoitoyhdistys Uusimaalle metsään.fi -aineistosi siirto- tai lukuoikeuden.

Metsaan.fi

Suostumusten tallennuksen jälkeen asiakas voi jatkaa tietojensa katselua Metsään.fi -palvelussa, antaa muita suostumuksia tai palata Metsänhoitoyhdistys Uusimaan sivuille.