Muutaman ”satasen säästöllä” tuhansien eurojen tappiot

11.7.2018

Oikea-aikainen taimikonhoitotyö on kestoaihe metsänomistajien ja toimihenkilöiden keskusteluissa. Alla on hiukan vanha, mutta edelleen hyvä ja suuntaa antava teksti taimikonhoidon tärkeyden rahallisesta arvosta. Taimikonhoitorästien tila pahenee edelleen vuosi vuodelta. Metsän kasvukierron aikana ”Muutaman satasen taimikonhoitokulut ratkaisevat 6000–7000 euron tulot tai tappiot.” Sillähän voisi lähteä talven räntäkeleillä vaikka etelän lämpöön! Alla oleva teksti on Mhy Kaakon 1/2014 jäsenlehdestä, kirjoittaja Pekka Vainikka, Metsäkeskus.

Muutaman ”satasen säästöllä” tuhansien eurojen tappiot

Taimikonhoidon taso laskenut huolestuttavasti

Taimikonhoidon taso on laskenut huolestuttavasti. Valtakunnan metsien tuoreet inventointitulokset kertovat, että nuorista taimikoista metsänhoidolliselta tilaltaan hyviksi luokitellaan enää vajaa puolet eli 45 prosenttia. Loput luokitellaan tyydyttäviksi, välttäviksi tai vajaatuottoisiksi. Ja vuosi vuodelta tilanne vain pahenee.

Euroista on kyse

Tuottotutkimukset Etelä-Suomen tuoreen kankaan kuusikoista kertovat karua kieltään, mitä taimikon hoitamattomuus merkitsee puumäärä- ja kantorahakertymään. Kun taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kertyy kuusikosta kiertoajan kuluessa myytävää tukkipuuta n. 370 kuutiota hehtaarilta ja kuitupuuta n. 185 kuutiota. Jos taimikonhoito jätetään tekemättä, kertyy tukkipuuta n. 240 kuutiota hehtaarilta ja kuitupuuta n. 220 kuutiota.

Tämänhetkisellä kantohintatasolla tämä merkitsee, että kuusikosta, jossa taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kertyy kantorahatuloa kiertoajan kuluessa noin 23 000 euroa hehtaarilta. Vastaavasti kuusikosta, jossa taimikonhoitotyöt jätetään tekemättä, kantorahakertymä jää noin 16 000 euroon hehtaarilta.

Taimikonhoito kallista?

Jos et itse ehdi tai kykene taimikkoasi hoitamaan, kannattaa taimikonhoitotyö teettää metsänhoitoyhdistyksellä tai jollakin muulla metsänhoitopalvelujen tarjoajalla. Tuoreen kankaan kuusikossa riittää kaksi taimikonhoitokertaa, varhaisperkaus 3-5 vuotta taimikon perustamisen jälkeen ja taimikon harvennus 3-4 metrin pituudessa.

Metsurin tekemästä taimikonhoitotyöstä (taimikon harvennus 3-4 metrin pituudessa, varhaisperkaus on halvempaa) kertyy noin 450 euron lasku hehtaarilta. Verotuksen kautta laskusta saa vähennettyä alvisuuden (n. 90 €/ha) ja metsänhoitokulujen verovähennyksen (n. 110 €/ha), joten itselle jää maksettavaksi noin 250 euroa hehtaarilta.

Kun lisäksi huomioidaan, että useimmille taimikonhoitokohteille on saatavissa valtion metsänhoitotöiden kemera-tukea 139 €/hehtaari (2018 taimikon varhaishoitoon 160 €/ha, nuoren metsän hoitoon 230 €/ha) (tuki on metsäverotuksessa verotettavaa tuloa), niin oma maksuosuus taimikonhoidosta putoaa noin 150 euroon hehtaarilta.

Palataan vielä alkuun

Kun eteläsuomalaisessa tuoreen kankaan kuusikossa tehdään taimikonhoitotyöt ajallaan, kertyy kiertoajan kuluessa kantorahatuloja noin 23 000 euroa. Kun taimikonhoitotyöt jätetään tekemättä, kantorahakertymä putoaa noin 16 000 euroon.

Muutaman satasen taimikonhoitokulut ratkaisevat 6000–7000 euron tulot tai tappiot.

Pekka Vainikka aluejohtaja Suomen metsäkeskus