Millainen metsäautotie takaa sujuvan puukaupan?

15.6.2018

Metsäautotiet kuten kaikki muukin rakennettu ränsistyy ja kunto heikkenee ilman säännöllistä huoltoa. Jo pelkästään lanaus pari kertaa vuodessa ja reunojen niitto auttavat pitämään tien kunnossa ettei kalliita perusparannuksia tarvita niin usein. Metsäautotietä rakennettaessa kannattaa aina lähteä siitä, että sen perusta tehdään kunnolla ainakin kesäaikaista kuljetusta kestäväksi. Se on myös yksi Kemera-tuen saamisen ehto.

Kesäkuun alussa metsätiehakkeiden Kemera-tukiin tuli korotuksia. Yksityisteiden perusparannuksen Kemera-tuki nousi eteläisessä Suomessa 35 prosentista 50 prosenttiin tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Uusien teiden Kemera-tuki nousi eteläisessä Suomessa 20 prosentista 30 prosenttiin tien rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Puutavaran kuljetuksia ajatellen on hyvä muistaa, että täysperävaunu täynnä havukuitupuuta painaa noin 76 tonnia. Tukkipuukuorma vielä enemmän. Kääntöpaikkaa rakentaessa on tärkeää muistaa, että puutavara-auto ei pääse kääntymään yhtä pienessä tilassa kuin henkilöauto ja se myös tarvitsee enemmän tilaa liittymissä. Kun hakkuutyömaa on käynnissä, niin olisi hyvä löytyä tilaa myös huoltoautojen ja lavettien parkkeeraamiseen.

Puiden kuljetusta varten aivan teiden reunoilla ei saisi kasvaa mitään pusikkoa tai vesaikkoa eikä isompiakaan puita. Vähintään toisella reunalla on usein tarpeellista olla oja ja tien keskusta hiukan korkeammalla, että sadevedet valuvat ojiin. Jos vesi jää tien uriin, niin tie painuu herkästi.

Miksi kannattaa huolehtia metsäautotien hyvästä kunnosta? Jo pelkästään taloudellisista syistä: kesä- ja kelirikkoaikaisille leimikoille on parempi kysyntä kuin huonompien teiden päissä olevilla talvileimikoilla ja kesä- ja kelirikkoleimikoista maksetaan paremmin. Lisäksi oma kulkeminen työmaalle helpottuu.

Mhy Uusimaan palveluvalikoimaan kuuluu myös metsäautoteiden teko ja perusparannustyöt, yhteystiedot täältä.

Yksityisteistä tietoa esimerkiksi www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/yksityistieoppaat/. Sieltä löytyy mm. Tiekunta tutuksi ja toimivaksi -esite, joka on tarkoitettu yksityistien osakkaille ja tietä käyttäville. Esite on mainio perustietous siitä, kuinka tiekunta toimii ja mihin yksityistielaki velvoittaa. Esitteen ovat tehneet yhteistyössä Maanmittauslaitos, Liikennevirasto ja Suomen Tieyhdistys. Esite on ladattu sieltä 13.6.2018 ja painamalla tästä esite avautuu omaan välilehteen.

Yksi esimerkki yksityisteiden kunnostapidon kalenterista on alla oleva Kunnossapidon vuosikierto . Se on ladattu 13.6.2018 seuraavalta sivustolta: www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1366/kunnossapitokirjan_koulutuskalvot.pdf