Metsäveroilmoituksen jättöaikoihin tullut muutoksia

08.2.2019

Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa veroilmoitus 28.2.2019 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee nyt myös metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla veroilmoituksen määräaika on 2.4. ja pysyvästi ulkomailla asuvilla toukokuussa.

Metsäverotuksen tekoaika lähenee. Systemaattinen verosuunnittelu kannattaa: esimerkiksi samalle vuodelle puukauppatulojen kanssa kannattaa keskittää metsänhoitotöitä, edellisenä vuotena voi ostaa kevään taimet ennakkoon ja saada ne siten saman vuoden verotukseen kuin puukauppatulot. Menot kannattaa kirjata aina ylös, vaikkei tuloja kalenterivuonna olisikaan. Verottaja ottaa alijäämän huomioon vähentämällä sen verovelvollisen muista pääomatuloista tai alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Tuntuuko verolomakkeiden täyttö hankalalta? Metsäveroilmoitus ja alkutuottajan kausiveroilmoitus eli alv-ilmoitus tehdään yleensä vain kerran vuodessa. Asiat unohtuvat helposti vuoden aikana. Autamme mielellämme veroilmoitusten täytössä tai teemme ne kokonaan puolestasi toimittamiesi tositteiden ja tietojen perusteella.

Varaa aika veroilmoituksen tekoon. Varaamalla ajan aikaisin, varmistat ajoissa ja ammattilaisen toimesta tehdyn veroilmoituksen!

Veroasiantuntijamme auttaa:
Heikki Laasasenaho 0500 467 600

Metsänomistajat ovat saaneet tammikuussa esitäytetyn metsäverotuksen 2C-lomakkeen postissa. Lomakkeen täyttämiseen on ohje osoitteessa vero.fi/lomakkeet/2C. Tilitettävä arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisesti 28.2 mennessä. Paperilomakkeita saa tarvittaessa verottajan nettisivuilta ja verotoimistoista. Alv:n pankkimaksussa on käytettävä omistajakohtaisia viitenumeroita. Metsäveroilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja. Myöhästyneistä ilmoituksista voi seurata myöhästymismaksu.

Muutoksia verovähennyksiin

Metsäveroista tehtäviin vähennyksiin on tullut tänä vuonna pieniä muutoksia. Esimerkiksi oman auton käytön vähennys vuoden 2018 metsätalouden ajoissa on 0,25€/km. Metsätalouden kalustoon kuulumattomien moottorikelkkojen ja mönkijöiden käyttötuntikulu on 14€/tunti ja traktorien 11€/tunti. 

Metsätalouden verotusmenettelyssä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 2C-lomakkeen ulkoasu poikkeaa vähän edellisestä. Yhtymäselvityslomake 36 on jäänyt pois. Yhtymien omistussuhteet verottaja saa tietoonsa muulla tavoin. Maa-ainesten myynti yhtymän omistamalta tilalta ilmoitetaan lomakkeella 2Y.

Metsälahjavähennystä vaaditaan toukokuussa OmaVerossa tai lomakkeella 2L. 

Perintö- ja lahjavero-ohjetta on päivitetty

Verohallinto on päivittänyt perintö- ja lahjavero-ohjeensa, joka on otettu käyttöön vuoden 2019 alussa. Metsätilojen käyvän arvon määrittämisen päämenetelmä on edelleen metsäammattilaisen laatima tila-arvio. Jos arviota ei ole käytettävissä, käypä arvo voidaan vaihtoehtoisesti määrittää verottajan maakuntakohtaisilla keskimäärisillä hehtaariarvoilla, jotka perustuvat todellisten metsätilakauppojen keskihintoihin. Mahdolliset myöhemmin ilmenevät erimielisyydet välttää varmimmin, kun tila-arvion teossa on käytetty metsäammattilaisen tekemää tila-arviota.

Verohallinto on päättänyt myös uudet kuntakohtaiset metsän tuottoarvot. Ne nousivat edellisvuodesta 1,27 prosenttia. Uudet arvot on päivitetty myös Metsäkeskuksen metsälahjavähennyslaskuriin, joten nyt voidaan laskea verovuoden 2018 lopulliset metsälahjavähennykset. 

Kuntakohtaisia metsän tuottoarvoja käytetään lisäksi, kun lasketaan kuntien palvelumaksuja, Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksia tai kun määritetään jatkavien maatilojen perintö- ja lahjaverohuojennuksia. 

Maanmittauslaitoksen perimä lainhuudatusmaksu säilyy vuonna 2019 entisenä (119 €/kiinteistö), samoin kaupanvahvistajan palkkio (120 €/luovutus).

Metsämaan arvot maakunnittain 2019 löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.