Metsätiehankkeille korotettua tukea kesäkuun alusta

29.5.2018

Metsäteiden rakentamisen ja kunnostamisen tuet nousevat

Yksityisteiden perusparannuksiin ja uusien metsäteiden rakentamiseen myönnettävä Kemera-tuki nousee 1.6.2018 alkaen eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Suomen metsäkeskus voi ottaa vastaan korotetun tuen saavia hakemuksia jo nyt heti, sillä asetuksen mukaan uudet tukitasot koskevat myös Metsäkeskuksessa vireillä olevia hankkeita.

Yksityisteiden perusparannuksen Kemera-tuki nousee eteläisessä Suomessa 35 prosentista 50 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 45 prosentista 50 prosenttiin tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki pysyy ennallaan 60 prosentissa kunnostuskuluista. Uusien teiden Kemera-tuki nousee eteläisessä Suomessa 20 prosentista 30 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 35 prosentista 40 prosenttiin tien rakentamisen kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki pysyy ennallaan 50 prosentissa. Käytännössä tuet palautetaan vuoden 2015 tasolle. Metsätieverkostossamme on iso kunnostusvaje. Toiveissa on, että tämä tuen korotus osaltaan motivoi metsänomistajia ja toimijoita laittamaan tiet kestävään kuntoon, ettei puun liikkuminen jäisi siitä kiinni. Kemera-tukivaroja näyttäisi kyllä olevan riittävästi.

Korotettua tukea voi jo hakea nyt heti

Metsänomistajat ja toimijat voivat jättää jo toukokuussa metsätiehankkeiden Kemera-tukihakemuksia Metsäkeskukseen ja saada töihin korotettua tukea. Metsätiehankkeisiin myönnetään korotettu tuki, kun hakemukset hyväksytään kesäkuun puolella. Tämä koskee kaikkia Metsäkeskuksessa jo vireillä olevia tiehankkeiden rahoitushakemuksia. Metsäteiden Kemera-tukihakemusten käsittely vie aikaa noin kuukauden.
Kemera-tukien aluerajat näkyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilla painamalla tästä.
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote löytyy MMM verkkosivuilta painamalla tästä.

Lähde: Metsäkeskuksen tiedote, 17.5.2018.

Tukihakemuksiin, joista ei vielä ole tehty päätöstä, voidaan soveltaa 1.6.2018 alkaen uutta asetusta. Valtioneuvoston asetus metsäteistä painamalla tästä.