Metsäteitten tukitasot nousevat

14.3.2018

Tukitasoihin toivottavasti odotettuja korotuksia! Tiehankkeiden suunnittelu on hyvä aloittaa jo nyt, vaikka varsinaiset maastokatselmukset päästään aloittamaan vasta lumien sulettua. Uuden tien perustaminen vaatii yleensä aina maanmittaustoimituksen, jos tielle halutaan hakea valtion tukea. Teemme tiehankkeita yhdessä Mhy Kanta-Hämeen asiantuntijan Lauri Laaksosen kanssa. Metsäasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät painamalla tästä.

"Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut asetusmuutoksen, joka nostaa metsäteiden perusparannuksen ja uusien metsäteiden tukea eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Esityksen mukaan tukea saisi eteläisessä ja keskisessä Suomessa metsätien perusparannukseen 50 prosenttia kokonaiskustannuksista. Uuden metsätien tekemisen tuki olisi eteläisessä Suomessa 30 prosenttia ja keskisessä Suomessa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Asetusmuutos on parhaillaan lausunnolla (lausuntojen määräaika 10.4.). Maa- ja metsätalousministeriöstä arvioidaan, että muutos voisi tulla voimaan ensi kesäkuun alusta; parhaimmillaan toukokuun puolessa välistä.

Lea Jylhä, MTK metsäasiantuntija"