Metsät kasvavat kohisten

28.6.2018

Metsänomistaja voi vaikuttaa puiden kasvuun kaikkein eniten säätelemällä kasvatustiheyttä. Tiheässä metsässä puut kasvavat hyvin pituutta, mutta paksuuskasvu jää pieneksi. Sen sijaan liian harvassa kasvaessaan puu keskittää voimaansa oksien ja rungon kasvatukseen jääden lyhyeksi. Optimaalisen kasvun lisäksi täytyy myös ottaa huomioon, että puun tulee kestää myrskyt eri vuodenaikoina ja painavan lumen paino. Eniten kilpailua on valosta, mutta puiden juuristot käyvät myös jatkuvaa kilpailua ravinteista ja vedestä. Taimikonhoitotyöt ja puuston harvennukset parantavat jäljelle jäävien puiden kasvua ja terveyttä.

Puiden kasvukausi on Suomessa hyvin lyhyt. Eniten puiden rungot kasvavat paksuutta kesäkuun aikana. Puut kasvavat pituutensa pääasiassa kesä-heinäkuussa. Yleensä puiden pituuskasvu määräytyy kasvukauden olosuhteiden eli lämmön, valon ja kosteuden mukaan.

Puiden kasvukausi on Suomessa hyvin lyhyt. Havupuiden paksuuskasvu alkaa Etelä-Suomessa keskimäärin 20.5-25.5. Eniten puiden rungot kasvavat kesäkuun aikana. Paksuuskasvu päättyy tavallisesti elokuun alussa. Vuotuinen pituuskasvu kertyy vielä selvästi lyhemmän jakson aikana. Puut kasvavat pituutensa pääasiassa kesä-heinäkuussa. Yleensä puiden pituuskasvu määräytyy kasvukauden olosuhteiden eli lämmön, valon ja kosteuden mukaan.

Kuten sato maataloudessa, puidenkin vuotuinen kasvu vaihtelee: Jos kesän sääolot ovat puille suotuisia, ne voivat kasvaa 20 -30 prosenttia normaalivuotta enemmän. Lämpötilan lisäksi myös kesäkauden kuivuus vaikuttaa kasvuun.

Kaikki puun ympärysmitan lisäys ei kuitenkaan ole kasvua, eli uusien solujen muodostumista. Rungot myös turpoilevat ja kutistuvat niiden sisältämän vesimäärän vaihdellessa. Poutapäivinä puut saattavat haihduttaa enemmän vettä kuin juuristo pystyy maasta ottamaan, mutta poutajakson jälkeisenä sadepäivänä rungon läpimitta lisääntyy hyppäyksenomaisesti puun imiessä maaperästä vettä. Puun vuosirenkaan paksuus on Suomessa enintään muutamia millimetrejä, eikä kasvua voi havaita paljain silmin. Uusi vuosikasvu kasvaa puun ulkoreunaan. Ensin kasvaa pehmeä ja vaalea, niin sanottu kevätpuu. Paksuuskasvun loppuvaiheessa kasvu hidastuu. Silloin vuosilustoon tulee paljon tukisolukkoa sisältävä tumma osa, niin kutsuttu kesäpuu.

Lähde: Metla/Luke

Tämän linkin kautta näet taimikonhoitotyön jälkeä ennen ja jälkeen tehdyn työn, Mhy Uusimaan facebook-sivuilla. Tällä kohteella taimikonhoitotyö on noin 5 vuotta myöhässä, mikä lisäsi kustannuksia noin 30-40 %. Kuvaaja: Mikko Saarinen, Mhy Uusimaan metsuri