Jokamiehenoikeudet -kertauksena kaikille

23.9.2020

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeudet-esite kertoo jokamiesoikeuksiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Ympäristöministeriön sivuilta (www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Jokamiehenoikeudetesite) löytyy tulostettava PDF-esite, jossa on kerrottu kattavasti jokamiehenoikeuksista. Esite on ladattu sieltä, avautuu uuteen välilehteen painamalla tästä. Usein kysyttyjä kysymyksiÄ www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Usein_kysytyt_kysymykset_jokamiehenoikeu(17111)

Lyhyesti:
Saat 
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset) 
• oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista) 
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia 
• onkia ja pilkkiä 
• kulkea vesistössä ja jäällä 
 

Et saa 
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle 
• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä 
• kaataa tai vahingoittaa puita 
• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta 
• häiritä kotirauhaa 
• roskata 
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa 
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
 

Esimerkiksi: Tahallinen kotirauhan rikkominen on kielletty. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat mm. asunnot, loma-asunnot, teltat, asuntovaunut, asuttavat veneet sekä yksityiset piha-alueet ja niihin välittömästi liittyvät rakennukset. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä. Kotirauhan tyyppisen julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat mm. teollisuuden ja maatalouden tuotantolaitokset piha-alueineen.

Esimerkki: luonnonvaraisia marjoja, esim. pihlajanmarjoja, saa ottaa puusta, kun puu ei siitä vahingoitu.

Esimerkiksi: Maahan pudonneita risuja, lehtiä, neulasia, tuohta tai kaarnaa voi kerätä jokamiehenoikeudella. Pakurikääpää ei saa ottaa, koska sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta. 

Esimerkiksi: Koiraa ei saa pitää milloinkaan irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Koirat on pidettävä kytkettynä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään saakka.

Esimerkiksi: Ratsastus on jokamiehenoikeutta, mutta se voi kuluttaa maastoa ja tiestöä. Jos ratsastus aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai vahinkoa puustolle tai tiestölle, siitä tulee sopia maanomistajan kanssa. Muuhun kuin ratsastukseen tarkoitetut ulkoilureitit eivät juuri sovellu ratsastukseen, koska hevosten kaviot rikkovat reitin pinnan.

Esimerkiksi: Ajoneuvon pysäköiminen tien viereen on sallittua, koska ajoneuvoa ei useinkaan voi jättää tielle. Pysäköinnistä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa eikä pysäköinti saa estää muiden liikkumista. 

Lähde: 23.9.2020 www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Jokamiehenoikeudetesite(4450)?fbclid=IwAR05CVoKYJ0Sy_BbP6fPWYn8n5ctd-7zMJneFzL30JUsac2ngKNH7TfEaeI, sekä www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Usein_kysytyt_kysymykset_jokamiehenoikeu(17111)