Hoida metsäsi suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti

08.11.2019

Ilmaston muuttuessa metsänhoidon hyvien käytäntöjen noudattaminen on entistäkin tärkeämpää. Suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito on ilmastokestävän metsänhoidon A ja O. Esimerkiksi lumi- ja tuulituhoja voi ehkäistä omassa metsässä tekemällä ensiharvennukset ajoissa.

Ota käyttöösi suositukset ilmastokestävään metsänhoitoon: www.tapio.fi/kaukaaviisasta/metsanhoito

Huolehdi vesiensuojelusta

Puhtaat vedet ovat arvokas suomalainen luonnonvara. Metsänomistaja voi osaltaan panostaa vesien hyvän tilan säilymiseen ja ennakoida muuttuvan ilmaston tuomat haasteet huolehtimalla metsänhoidon toimenpiteiden toteutuksesta ja laadusta mm. vesistöjen suojavyöhykkeillä sekä erilaisilla vesiensuojeluratkaisuilla kuten putkipadoilla ja pintavalutuskentillä.

Sukella syvemmälle vesiensuojelun menetelmiin: https://tapio.fi/kaukaaviisasta/#puhtaat-vedet

#kaukaaviisasta metsänhoitoa #ilmastokestävämetsä #hyvänsäänaikana