SkogsreviretSkogspris

Skogsvårdsföreningen är en pålitlig partner vid försäljning eller köp av skog. Skogsvårdsföreningens erbjuder förmedling av skogsfastigheter via Ab Skogsfastigheter AFM. Ab Skogsfastigheter är bland de främsta i Finland då det gäller försäljning och köp av skogsfastigheter och tomtmark samt skogsinvestering.

Ifall du är intresserad av att veta mera om skogens prisnivå inom ditt egna område är den mest pålitliga informationskällan en förmedlare som anses vara pålitlig och är specialiserad i skogsärenden. Alla skogsfastighets köp är individuella, men skogsfastigheters egna förmedlare har flera års erfarenhet vilket garanterar en bra utgångspunkt i bedömningen av skogspriser. Vi rekommenderar att börja med att diskutera men en av Skogsvårdsföreningens egna specialister då du funderar på att köpa eller sälja skog.

Många faktorer påverkar i skogspriser

Flera olika faktorer påverkar skogspriset. Skogsmarkens läge och storlek, virkets marknadspris, virkets pris samt virkets tillväxtförhållanden fungerar som bas för prissättningen. Men även flera andra orsaker inverkar på skogspriset bl.a. lokala marknadsläget, värde samt rättigheter relaterade till skogsfastigheten, trafikförbindelserna till skogen samt läget på finansmarknaden. 

Skogsfastigheternas priser hittas på skogsfastigheter.fi-sidorna

Skogsvårdsföreningens ägda skogsfastigheters förmedling skogsfastigheter.fi fungerar som den viktigaste marknaden för skogsköpare samt skogsförsäljare. På webbsidan hittar du ett stort antal skogsfastigheter och tomter runt om i hela Finland samt året runt. Via webbsidan är det lätt att analysera och bedöma skogspriser i ditt eget område.
 

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning