Personal

Skogsreviret har 4 kontor, personalens kontaktuppgifterna finns i vänstra kanten.

BORGÅ
Mannerheimgatan 9-11 A
06100 BORGÅ
Tel. 019-580993

öppet 8.00- 16.00
borga@revir.org

LOVISA
Drottninggatan 9
07900 LOVISA
Tel. 019-509014

öppet 9.00 - 15.00 
lovisa@revir.org

EKENÄS
Formansallén 2
10600  EKENÄS
Tel. 019-2415800    
öppet 9.00 - 15.00
ekenas@revir.org

ESBO
Inspektorsgränd 3
02940  ESBO
Tel. 019-2415800
esbo@revir.org