Ekenäs funktionärer

TEAM 1  
Stefan Sundqvist

SUNDQVIST STEFAN
teamchef, revirinstruktör

Distrikt: Hangö udd

tel. 0400 226 058
e-post: stefan.sundqvist@revir.org

Peter Lindholm

LINDHOLM PETER
revirinstruktör

Distrikt: Tenala

tel. 0400 114 380
e-post: peter.lindholm@revir.org

Andre Södergård

SÖDERGÅRD ANDRÉ
revirinstruktör

Distrikt: Bromarv

tel. 040 451 8489
e-post: andre.sodergard@revir.org

Mikael Byman

BYMAN MIKAEL
arbetsledare

Distrikt: Bromarv, Hangö udd

tel. 0400 216 015
e-post: mikael.byman@revir.org

Fredirk Bäcklund

BÄCKLUND FREDRIK
arbetsledare

Distrikt: Koskis gård, Tenala, Pojo

tel. 040 515 5728
e-post: fredrik.backlund@revir.org

TEAM 2  
Fredrik Adamsson

ADAMSSON FREDRIK
revirinstruktör

Distrikt: Ingå, Karis

tel. 0400 472 189
e-post: fredrik.adamsson@revir.org

Lennart Biström

BISTRÖM LENNART
revirinstruktör

Distrikt: Ekenäs och Ingå skärgåd, Barösund
Bioenergiprojektet

tel. 0400 486 347
e-post: lennart.bistrom@revir.org

Henrik Holmberg

HOLMBERG HENRIK
revirinstruktör
vårdledig
Distrikt: Ekenäs, Södra Karis

tel. 0400 988 327
e-post: henrik.holmberg@revir.org

Eero Uggelberg

UGGELBERG EERO
revirinstruktör

Distrikt: Ekenäs, Södra Karis

tel. 0400 471 613
e-post: eero.uggelberg@revir.org

Johan Fagerström

FAGERSTRÖM JOHAN
arbetsledare

Distrikt: Ekenäs

tel. 040 759 4097
e-post: johan.fagerstrom@revir.org

Vesa Pulkkanen

PULKKANEN VESA
arbetsledare

Distrikt: Karis, Pojo, Ingå

tel. 0500 186 349
e-post: vesa.pulkkanen@revir.org

SKOGSBRUKSPLANERING  
Tomas Korkman

KORKMAN TOMAS
skogsbruksplanerare

tel. 0400 825 655
e-post: tomas.korkman@revir.org

KONTOR  
Monica Lignell

LIGNELL MONICA
kontorist

Fakturering, inköpsreskontra

tel. 019-2415800
e-post: monica.lignell@revir.org

Ulrika Wahlberg

WAHLBERG ULRIKA
kontorist

Virkesförmedling

tel. 019-2415800
e-post: ulrika.wahlberg@revir.org