Om föreningen

I Nyland har skogsvårdsföreningarna i över 70 år verkat under namnet privata skogsrevir. De ursprungliga reviren: Västra Nylands-, Kyrkslätt-Esbo-Helsinge-, Borgå-Sibbo- och Östra Nylands privata skogsrevir r.f. grundades redan på 1920-talet och 1930-talet.

År 1998 gick de två östnyländska reviren ihop och erfarenheterna av sammanslagningen var positiva. Den 1.1 2000 sammanslogs samtliga revir och Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret uppstod. Södra skogsreviret har idag nästan 6 700 medlemmar. Den totala arealen skog som medlemmarna äger är 225 000 hektar.

Inom verksamhetsområdet bedrivs ett hållbart ekonomiskogsbruk i såväl glesbygd som tätorter. Södra skogsrevirets målsättning är att verka för att främja lönsamheten i det skogsbruk som skogsägarna inom området bedriver. Föreningens verksamhet grundar sig på en lokal förankring och en långsiktig samverkan med skogsägarna. I all verksamhet eftersträvas hög yrkesmässig kompetens, kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och ett förtroendefullt förhållande till skogsägarna.

Södra skogsreviret finns till för sina medlemmar och det är också medlemmarna som gör besluten i föreningen. Det högsta beslutsfattande organet inom Södra skogsreviret är fullmäktige, som bl.a. utser styrelsen. Alla medlemmar i Södra skogsreviret har möjlighet att rösta och att ställa upp kandidater i fullmäktigeval.