Administration

Till vår förening har för följande 4-års period (2017-2020) valts en fullmäktige bestående av 30 medlemmar. Fullmäktige är revirets högsta beslutande organ.

Fullmäktige har valt revirets styrelse som består av 7 medlemmar.