Övriga tjänster

Tjänster som du behöver

Skogsvårdsföreningen ger råd, service och hjälp i alla frågor i anslutning till skogsvård och -användning. Hos oss får du traditionella virkeshandels- och skogsvårdstjänster, och dessutom skogsvärderingar och andra tjänster i anslutning till skötsel och förvaltning av skogsegendomen. I vår tjänst har vi specielister på skogsbeskattning samt experter på generationsväxling och andra egendomsarrangemang. Fastighetsförmedlingskedjan Metsätilat har specialiserat sig på skogsfastighetsaffärer.