Skogsskötsel som motsvarar skogens naturliga dynamik

29.6.2022

Fältchef Anders Hjortmans debattinlägg om skogens dynamik och skogsskötsel publicerades i Vasabladet 28.6.2022.