Fullmäktige & Styrelse

Till vår förening har för följande fyra årsperiod (2017-2020) valts ett fullmäktige bestående av trettio förtroendevalda fullmäktigeledamöter. Fullmäktige är Skogsvårdsföreningens högsta beslutande organ. Bland våra förtroendevalda har det valts en styrelse som består av sju styrelseledamöter.