METSÄVARATIETOJEN LUOVUTUS

09.1.2015

Suomessa on kattavasti suoritettu metsien kaukokartoitusta lentokoneesta suoritettavalla laserkeilausmenetelmällä.

Keilausmenetelmällä tuotettu metsävaratieto on hyödynnettävissä metsätalouden tarpeisiin, tietoa voidaan hyödyntää mm. leimikoiden suunnittelussa, metsätaloussuunnitelmissa sekä luonnonhoitohankkeissa.

Metsikkötiedon hyödyntäminen voidaan ottaa käyttöön metsänomistajan luovuttaessa valtuutus tietojen hankkimista varten. Metsäkeskus luovuttaa tiedon metsänhoitoyhdisykselle kirjallista suostumusta vastaan.

Metsänhoitoyhdistys ei luovuta metsikkötietoja eteenpäin ilman metsänomistajan suostumusta.

Sotkamossa metsävaratietojen luovuttamiskampanjoita on suoritettu alueittain.

Hyvä metsänomistaja, mikäli ette ole vielä luovuttaneet metsikkötietojanne metsänhoitoyhdistyksen käyttöön, voitte tulostaa oheisessa linkissä olevan lomakkeen ja postittaa/tuoda sen täytettynä metsänhoitoyhdistykseenne.

Arvomme  kaikkien tammikuun 2015 loppuun mennessä lomakkeen palauttaneiden kesken kahvinkeittimen ja  retro-radion.

 

Valitse tästä      Saatekirje        Lomake

 

Metsänhoitoyhdistys Sotkamo

Akkoniementie 6

88600 Sotkamo