Urakkatarjouspyynnöt

Mhy Siikalakeus pyytää tarjouksia seuraaviin taimikonhoito/ varhaisperkausurakoihin. 
Tarjoukset voi jättää sähköpostilla asianosaiselle toimihenkilölle. Urakan suorittajalta edellytetään sitoutumista sertifiointiin sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden kunnossaoloa.

Pyydämme tarjousta seuraaviin kohteisiin.

1. Taimikonhoitoa Pyhännällä. Pinta-ala 20,2 ha. Kahdella kohteella Pyhännän taajaman läheisyydessä.                                                                                                     Tämä kohde on sovittu.

Kysy muita kohteita.