Jäsenmaksu 2020

Jäsenmaksu 2020

Metsämaata 0-30 hehtaaria: vuosimaksu kiinteä 60 euroa
Metsämaata 30,1-555 hehtaaria: vuosimaksu on perusmaksu 45 € + 1,0 €/metsämaan ha
Metsämaata 555 hehtaaria tai enemmän: vuosimaksu 600 euroa. (max)

Jäsenmaksut on postitettu helmikuussa 2020.

Maksutasosta päätti Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden valtuusto, jonka 24 jäsentä ovat kaikki yksityisiä metsänomistajia. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Ketkä kaikki maksavat jäsenmaksun? 

Jäsenmaksu lähetetään automaattisesti kaikille Metsänhoitoyhdistys Siikalakeudessa jäsenenä 2019 olleille metsänomistajille.

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät

Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät edut.  Jos yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, kuten esimerkiksi alennuksen vakuutuksista tai saada esimerkiksi jäsenhintaisen muun edun, on henkilöjäsenen hakeuduttava erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 30 euroa vuodessa.

Omistus yhdessä puolison kanssa

Jäsenkortti ja siihen liittyvät edut tulevat toiselle puolisolle. Mikäli molemmat haluavat käyttönsä henkilökohtaisia etuja, on toisen puolison liittyvä erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 30 euroa vuodessa.

Useita omistusosuuksia

Jäsenmaksu lähetetään vanhan metsänhoitomaksun tapaan kullekin verotusyksikölle erikseen. Jos henkilö omistaa metsää esimerkiksi yksin, yhdessä puolisonsa kanssa ja on osakkaana yhdessä kuolinpesässä, lähetetään jäsenmaksu kullekin yksikölle erikseen.

Metsää useamman eri metsänhoitoyhdistyksen alueella

Metsänomistaja voi valita mihin metsänhoitoyhdistyksiin haluaa olla jäseninä. Mikäli hän haluaa Mhy Siikalakeuden jäsenedut käyttöönsä, on hänen oltava Mhy Siikalakeuden jäsen. Mhy Siikalakeus tarjoaa jäsenhintaisia palveluja omalla toimialueellaan.