Työohje omatoimiseen boorin levitykseen

18.2.2016

Nestemäinen boori on helppo levittää paineruiskulla

Nestemäinen boorilannoiteliuos Bortrac soveltuu pienialaisten koivikoiden ja kuusikoiden terveyslannoituksiin. Levitysmäärä hehtaarille on 15-20 litraa Bortracia ja noin 45 litraa vettä. 

Levitetään tasaisesti kuviolle, ei siis erityisesti kasvatettavan puun oksille, neulasille tai tyvelle. Paras ja pitkävaikutteisin teho saadaan tasaisella levityksellä koko alueelle.

Levitä nestemäinen Bortrac sulan maan aikaan ja hyvän sään aikaan. Älä tee levitystä kovan tuulen tai myrskyn, kaatosateen tai paahtavan auringonpaisteen aikaan.

Testaa menekki vedellä ennen lannoitteen levittämistä.

Ruisku pitää huuhdella huolellisesti (ja pumpata) vedellä levityksen jälkeen. Jos seos kuivuu ruiskuun, se voi rikkoontua.

Samalla voi levittää heinän torjunta-aineen, mutta silloin pitää huomioida suojavarusteet ja hengityssuojaimet. Itse Bortrac ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi.

Nestemäisen boorin levitys on mahdollista tehdä myös traktoriruiskulla, erilaisilla moottoriruiskuilla, koneistutuksen ja –kitkennän yhteydessä sekä maanmuokkauksen yhteydessä (edellyttää erillistä laitteistoa). Traktoriruiskulla levitettäessä vesimäärää nostetaan 200 l/ha.

 

Jos haluat teettää boorinlevityksen metsurityönä, tutustu palveluumme »