Tahko lämpiää Mhy Savotan puuhakkeella

26.2.2018

Metsänhoitoyhdistys Savotta on jo parin vuoden ajan toimittanut puuhaketta Tahkon ja Nilsiän biolämpökeskuksille. ”Puusta lämpöä läheltä” sloganin mukaisesti energiapuu hankitaan pääsääntöisesti Koillis-Savon alueelta.

Mhy Savotta toimittaa lämpölaitoksille valmista haketta eli hoitaa energiapuun hankinnan ja myös haketuksen ja ajon lämpölaitokselle. Suurin osa rankapuusta saadaan Koillis-Savon alueella tehtävistä mhy:n korjuupalvelun hakkuista. Haketus tapahtuu metsäautotien varressa. Savon Voiman kanssa tehty hakesopimus vastaa 7000 kiintokuutiometrin rankamäärää.

Haketoimituksilla on suuri metsänhoidollinen merkitys, sillä suurin osa energiapuusta kerätään nuorten metsien hoitokohteilta. Lisäksi korjuupalvelusta tulevat haavat, lepät ym. energiapuut sopivat hakepuuksi. Energiapuita kuivatetaan tien varressa kuljetusolosuhteista riippuen vuodesta kahteen, mutta osa kuljetetaan heti hakkuun jälkeen välivarastoon, jossa haketus onnistuu myös kelirikon aikaan. Metsänomistajalle energiapuut maksetaan tuttuun tyyliin kiintokuutioina. 

Energiapuulle muodostunut selkeä kysyntä on metsänomistajalle ilon aihe, ja se motivoi metsien hoitoon. Paikallisen puuenergian käytöllä on myös merkittävä työllistävä vaikutus. Haketoimitukset työllistävät alueen urakoitsijoita puunkorjuussa, haketuksessa ja kuljetuksessa.  

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja kysy lisää energiapuun toimituksista paikkakunnallasi. Yhteystietomme löydät täältä »