Suokorjuu onnistuu kesällä - korjuunäytös kiinnosti metsänomistajia

21.9.2018

Metsänhoitoyhdistys Savotta järjesti puunkorjuunäytöksen Kiuruvedellä 20.9. Tapahtuma oli osa valtakunnallista Metsänomistajaviikkoa.    

Näytöksessä pehmeän maan korjuukohteella työskenteli Hakkuupalvelu Lappalaisen kalusto. Hakkuupalvelu Lappalainen tekee Metsänhoitoyhdistys Savotan korjuupalvelun hakkuita pääosin Kiuruveden alueella. Yhteistyö metsänhoitoyhdistyksen kanssa alkoi vuonna 1997. 

Korjuunäytös todisti, että harvennushakkuut onnistuvat turvemaalla hyvin myös sulan maan aikana. "Kesäkorjuu edellyttää hyvää suunnittelua ja kantavaa telavarustusta korjuukalustoon. Lisäksi kuljettajien ammattitaito on tärkeä onnistumisen avain", kertoo Mhy Savotan metsäasiantuntija Aleksi Pölkki. 

Paikalle Kersuntien varrelle saapui noin 50 metsänomistajaa ja muuta puunkorjuusta kiinnostunutta. 

Aleksi Pölkki on tyytyväinen päivän satoon. "Korjuunäytös onnistui hyvin. Tällaisia tapahtumia tarvitaan, jotta metsänomistajat näkevät, että puunkorjuuta voidaan tehdä suolla myös sulan maan aikana." 

Lisätietoja turvemaan kesäkorjuusta saat omalta metsäasiantuntijaltasi. Ota yhteyttä.

Yhteystietomme löydät kätevästi täältä»