Riistametsänhoidon ABC

04.6.2018

Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsäsäätiön yhteistyönä tekemisissä videoissa esitellään riistametsänhoidon menetelmiä. Metsäkanalinnut ja muun riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä läpi metsikön kiertoajan. Videoissa käydään läpi, mitä riistametsänhoito tarkoittaa taimikonhoidossa ja harvennuksissa, pohditaan alikasvoksen merkitystä ja esitetään riistallisia erityiskohteita. 

Menetelmät ovat helppoja:

  • Säästä tiheikköjä ja alikasvustoa
  • Jätä säästöpuut ryhmiin
  • Suosi sekapuustoa

Katso lisää Riista.fi/riistatalous