Puumarkkinoiden hyvä vire tahditti metsänomistajien aktiivista vuotta

16.3.2018

Talouden piristyminen toi ilon aihetta metsänomistajille. Kuitupuiden lisäkäyttö näkyi viimeinkin käytännössä. Metsätalouden uuden nousun etunenässä oli Äänekosken biotuotetehdas, joka tarvitsee puita myös Metsänhoitoyhdistys Savotan alueelta. Myös sahojen terät halkaisivat tukkeja pitkästä aikaa ennätystahtia. Vuosi 2017 oli Mhy Savotalle toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut. 

Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuusto kokoontui kevätkokoukseen Lapinlahdelle 15.3.2018. Paikalla oli 24 valtuutettua. Tilaisuudessa Luken tutkija Karri Uotila piti esitelmän aiheena Metsänhoitotöiden koneellistaminen ja digitaalinen omavalvonta.

”Viime vuonna Mhy Savotan liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia noin 9,7 miljoonaan euroon. Kaikissa työmuodoissa päästiin tavoitteisiin. Liikevaihtoa kasvattivat etenkin puunkorjuupalvelu sekä tie- ja ojasuunnittelu sekä energiapuiden välitys. Metsäkiinteistöjen välityksen liikevaihto kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin. Metsäsuunnittelun ja metsäarvioiden kysyntä yllätti positiivisesti”, kertoo Mhy Savotan johtaja Rauno Karppinen.

Puukaupassa tukin katkonnalla on suuri merkitys    

Puukauppa piristyi ja kysyntä kasvoi uusien toimituspaikkojen avauduttua. Yksityismetsistä tehtiin yhdistyksen toimialueella puukauppaa vuonna 2017 noin 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Kantorahatuloina tämä vastaa noin 61 miljoonaa euroa. Alueen kestävä hakkuusuunnite on noin 2,1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Pitkään alavireessä ollut kuitupuun kysyntä parani loppuvuotta kohti mentäessä ja hinnat nousivat hieman. Etenkin kesä- ja kelirikkokohteilla oli erinomainen kysyntä.

”Puukauppaa käytiin eneneParempi Puukauppa -jäsenpalvelu»vässä määrin runkohinnoittelulla. Muutosten mukana on myös puun hintojen seurannan muututtava. Metsänomistajat tarvitsevat tietoa onnistuneen puukaupan tekemiseen ja metsänhoitoyhdistysten tehtävä on sitä tietoa tuottaa samoin kuin hakea myyntikohteita ja esitellä niitä metsänomistajalle”, Karppinen toteaa.

”Kattavan hintaseurannan lisäksi keräämme tietoa eri ostajien tukin katkonnasta. Katkonnalla on suuri vaikutus metsänomistajan puukauppatiliin. Hyvä katkonta tuo myyjälle lisää tuloa, vastaavasti huono katkonta vie tuloja.” 

Metsänhoitoyhdistyksen tekemien puunmyyntisuunnitelmien osuus toimialueen yksityismetsien myydystä puusta oli noin 60 prosenttia ja valtakirjalla myydyn puun osuus 30 prosenttia.

Mhy Savotan puunkorjuupalvelun hakkuumäärät kasvoivat. Puuta toimitettiin eri toimituspaikkoihin reilut 180 000 kiintokuutiota. Korjuupalvelu oli myös mukana avaamassa ja raivaamassa sähkölinjoja.

Metsäteollisuuden puun tarve on lähivuosina kasvamassa runsaasti. Puun riittävyyden kannalta on tärkeää hoitaa taimikot ajoissa, tehdä harvennukset oikea-aikaisesti ja pitää metsä hyvässä kasvukunnossa.

Tutustu Metsänhoitoyhdistys Savotan tarjoamiin puukaupan palveluihin.

Valtakirjapuukauppa»

Parempi Puukauppa -jäsenpalvelu»