Muista tarkastaa taimikko talven jäljiltä

04.5.2018

Metsänomistajan kannattaa käydä tarkastamassa taimikon kunto heti lumien sulamisen jälkeen. 

Tarkistuskierros tuoreilla uudistusaloilla on hyvä tehdä ennen kuin heinät, vatukot ja lehtipuut aloittavat kasvun. Silloin viljelytaimet löytyvät helposti ja niiden tilanne on nopeasti tarkistettu. 

Onko taimikon täydennystarvetta?

Neljän metrin keppi on oiva apuväline, jolla saat selville, onko uudistusalalla riittävästi kehityskelpoisia taimia. Pyörähdä taimikossa täysi ympyrä neljän metrin säteellä ja laske ympyrän sisälle osuvat taimet. Taimien määrä kerrotaan luvulla 200, ja näin saadaan runkoluku hehtaarille. Koealoja on hyvä ottaa muutama ja laskea niiden keskiarvo.

Männyn taimia tulisi olla hehtaarilla noin 2000 kpl ja kuusen taimia 1800 kpl. Jos mittauksen keskiarvo on alle 1500 kpl männyn taimia tai alle 1300 kpl kuusen taimia, kannattaa viimeistään ryhtyä täydennysistuttamaan. Täydennysviljely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

Jos taimikossa on myyrätuhoja, ei täydennysistuttamaan kannata kiirehtiä saman tien. Pienet havupuun taimet toipuvat hyvin myyrien tekemistä vaurioista. Keskikesällä kannattaa käydä uudelleen tarkastamassa, onko tarvetta täydennysistuttamiselle.  

Täydennystaimia on saatavilla! Lisätietoja saat metsäasiantuntijaltasi.

Onko varhaishoidon aika? 

Varhaisperkauksessa poistetaan lehtipuuvesakko kasvatettavien taimien ympäriltä. Taimikon elinolosuhteet paranevat, kun kilpailu ravinteista, vedestä ja valosta vähenee. Perkaus tulisi tehdä 4 -7 vuoden päästä istutuksesta eli kun perustetun taimikon pituus on 0,7 - 1,5 metriä. Oikeaan aikaan tehty varhaisperkaus parantaa taimikon kasvua ja on edullista tehdä. Taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada Kemera-tukea 160 euroa hehtaarille. 

 Raivaussahatöihin löytyy tekijä omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi.  Ota yhteyttä!

Onko hirvituhoja?

Runsaslumisen talven jälkeen taimikkotuhon riski on suuri etenkin hirvien talvilaidunalueilla. Hirvi liikkuu paksussa lumessa hyvin vähän energian säästämiseksi. Niinpä se ruokailee samoilla alueilla, joten kohdalle osuva männyntaimikko voi olla tarkkaan syöty. 

Valtio korvaa hirvien aiheuttamia tuhoja. Metsänhoitoyhdistyksestäsi saat apua vahinkoilmoituksen tekoon.   

 

Jos et itse pääse tarkastamaan taimikkoasi, ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja sovi metsäkäynnistä. 

Yhteystietomme löydät täältä»