Mitä uutta metka - metsätalouden kannustejärjestelmä tuo mukanaan?

savotta

Kemera-tuki on tukenut jo vuosia suomalaista yksityismetsätaloutta niin raivaussahatöissä kuin terveyslannoituksissa, mutta vuoden 2023 lopussa kemera-tuki tulee päätökseen. Tavoitteena on, että uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, eli metka, astuu voimaan 1.1.2014. Metka-laki on vahvistettu, mutta voimaantulo edellyttää vielä kuitenkin Euroopan komission hyväksyntää (arvio loppusyksy 2023). Metka-lain sisältö saattaa siis vielä mahdollisesti muuttua.

Metsäkeskukselle kemera-hakemuksia voi tehdä vielä 1.10.2023 asti. Kemera-tuen mukaista taimikon ja nuoren metsän hoitoa  on vielä mahdollista toteuttaa vuoden ajan ja terveyslannoituksia aina 31.3.2026 asti kemera-hakemuksen hyväksymisestä.

Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, pienpuun keruuseen, terveyslannoituksiin, metsätieverkoston ylläpitoon, sekä määräaikaiseen suojeluun ja metsäluonnon hoitoon. Suometsien ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnetä tukea, mutta maanomistajat voivat hakea tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen ja erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Uutena tuettavana työnmuotona Metkaan on tullut kulotus.  

Metkassa taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki tulisi olemaan 240 euroa hehtaarilta, ja mikäli kohteelta kerätään pienpuuta, niin tuki olisi 470 euroa hehtaarilta. Terveyslannoituksessa tuki tulee tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan boorilannoituksissa 100 euroa hehtaarilta ja 170 euroa hehtaarilta turvemaiden tuhkalannoituksissa.

Tukien haku helpottuu, sillä Metkassa ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta, vaan metka-tukea haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma.

Metsänomistajan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi nuoren metsänhoidon tuki muuttuu mahdollisesti jonkin verran: tukea saa vain alle 12 metriselle metsälle. Nyt kannattaa siis hyödyntää vielä päättyvä kemera-tuki esimerkiksi energiapuu- ja ensiharvennushakkuissa, koska nykyisessä kemera-tuessa pituusrajoitteita jäävälle puustolla ei ole.

Hyödynnä siis nyt kuitupuun ja energiapuun hyvä kysyntä. Mhy Savotan korjuupalvelu hoitaa metsäsi kasvukuntoon luottamuksella ja ammattitaidolla. Varmista tuen saanti ja kysy tarjous metsäasiantuntijaltasi. Kemera-tukihakemukset on tehtävä viimeistään 1.10.2023, jonka jälkeen on vuosi aikaa toteuttaa hakkuu. Hoidamme tukien haun puolestasi.

Lisää tietoa saat paikalliselta metsäasiantuntijaltasi ja Metsäkeskuksen nettisivuilta.

Ajankohtaista

 1. Kulotusyhteistyö TeMePan kanssa alkaa!

  Kulotusyhteistyö TeMePan kanssa alkaa!

  Savotta

  Aloitamme yhteistyön TeMePa Infra Oy:n kanssa tarjotaksemme metsänomistajalle kulotuspalvelua valtakirjakaupan yhteydessä. Kulotuksella on monia hyötyjä metsäluonnon monimuotoisuudelle ja metsän uudistamiselle.

  Lue lisää
 2. Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuusto kokoontui

  Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuusto kokoontui

  Savotta

  Valtuuston kevätkokous pidettiin Lapinlahdella 15.3.2024.

 3. Lähde mukaan metsänomistajamatkalle Irlantiin!

  Lähde mukaan metsänomistajamatkalle Irlantiin!

  Savotta

  Pohjoisen Savon metsänhoitoyhdistysten yhteinen metsäopintomatka suuntautuu Irlantiin 16.-20.09.2024. Matkaohjelmassa on upeita maisemia, vuoria, laaksoja, kallioita, Atlantin tyrskyjä, idyllisiä kyliä ja pubeja.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset