Mhy Savotta on metsänhoitoyhdistysten kärkeä Kemera-töissä

08.2.2019

Metsänhoitoyhdistys Savotta toteutti kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaisesti tuettuja hankkeita vuonna 2018 kaikkiaan lähes 5 500 hehtaarilla. Tällä työmäärällä Savotta oli ykkössijalla 73 metsänhoitoyhdistyksen joukossa. Savotan alueella tehtiin etenkin nuorten metsien hoitoa ja terveyslannoitusta.

Metsänhoitoyhdistys Savotan kautta yksityismetsänomistajille ohjautui 1,24 miljoonaa euroa Kemera-tukea. Euromäärä on mhy-kentällä kolmanneksi eniten. Valtaosa Kemera-tuesta käytettiin nuoren metsän hoitoon. Taimikon varhaishoito mukaan luettuna tuesta yli 70 prosenttia ohjautui nuoriin metsiin.

Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa tehtiin yhteensä 3 747 hehtaarin alalla. Tämä luku on koko maan metsänhoitoyhdistyksistä neljänneksi eniten. Luvuissa on mukana Mhy Savotan toimeenpanemat hoitotyöt sekä myös metsänomistajien omatoimiset taimikonhoidot, joissa metsänhoitoyhdistys on auttanut tukihaussa. Taimikon- ja nuorten metsien hoitomäärä kasvoi edellisvuodesta.

Terveyslannoitukseen on satsattu

Kemera-tukea on myönnetty Mhy Savotan kautta terveyslannoitushankkeisiin noin 1 700 hehtaarille. Hehtaareissa työmäärä on suurin kaikista metsänhoitoyhdistyksistä.

Terveyslannoituksia tehdään sekä kangas- että turvemailla. Kangasmailla kyseessä on yleensä boorin puutostila, joka ilmenee selvimmin kuusikoissa pensoittumisena ja monihaaraisina, tasaisina latvustoina. Turvemaiden terveyslannoituksessa kyse on yleensä kaliumin ja fosforin puutostilaa korjaavasta tuhkalannoituksesta. Kaliumin puutos turvemailla on selvimmin havaittavissa neulasten kellertymisenä ja fosforin puutos mutkaisina kasvaimina.

”Metsien lannoittamista voidaan pitää ilmaston kannaltakin positiivisena tekona, sillä lannoituksen aiheuttama kasvunlisä voi sitoa jopa 10 tonnia hiilidioksidia hehtaarille. Itse lannoitteen valmistuksen ja levityksen aiheuttamat hiilioksidipäästöt ovat vain 0,5 tonnia hehtaarille, joten ilmastotase lannoituksessa on hyvin edullinen”, muistuttaa Mhy Savotan lannoitusvastaava Aleksi Pölkki.

Metsänomistajilla intoa metsänhoitoon

”Mhy Savotan alueen metsänomistajat ovat aktiivisesti hoitaneet nuoria metsiään sekä turvemetsiään hyvään kasvukuntoon. Täällä on myös investoitu runsain määrin metsien ravinnehäiriöiden korjaamiseksi”, iloitsee Mhy Savotan asiakkuuspäällikkö Ari Ruotsalainen

”Kemera-tuella on suuri merkitys siihen, että metsät kasvavat hyvin ja puuta saadaan tulevaisuudenkin tarpeisiin. Mielihyvin olemme Mhy Savotassa metsänomistajien apuna edistämässä nuorten metsien kuntoon saattamista”, Ruotsalainen toteaa. 

Suomen metsäkeskuksen tilastoinnin mukaan metsänhoitoyhdistysten kautta ohjautui Kemera-tukea yksityismetsänomistajille runsaat 25 miljoonaa euroa. Nykyinen Kemera-laki on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Taimikon varhaishoitoon metsänomistaja voi saada Kemera-tukea 160 € hehtaarille ja nuoren metsän hoitoon 230 € hehtaarille. Energiapuukohteille hehtaarikohtainen tuki on 430 €.  Terveyslannoitukseen tuki on 30 prosenttia kustannuksista.

Kaikissa metsänhoidon asioissa voit kääntyä metsäasiantuntijasi puoleen. Yhteystietomme löydät täältä »

Kun tilaat lannoituksen 31.3. mennessä tai taimikonhoidon 30.6. mennessä, osallistut arvontaan.

Lue lisää lannoituskampanjasta»

Lue lisää taimikonhoitokilpailusta»