Mhy Savotan valtuusto kokoontui - Sähkölinjan siirrosta saatavan korvauksen pienuus kismittää metsänomistajia

29.3.2019

Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuusto kokoontui kevätkokoukseen Lapinlahdelle 25.3.2019. Yhdistyksen vuosi 2018 oli menestyksekäs: puukauppaa käytiin vilkkaasti ja lähes kaikissa työmuodoissa saavutettiin kasvua. Valtuusto nosti esiin huolensa johtoalueiden siirrosta maksettavien korvausten pienuudesta.

”Sähköjohtoja siirretään kiivaasti teiden varsille. Maanomistajalle maksettavat korvaukset eivät kuitenkaan vastaa tätä päivää. Metsänomistajan on myös hyvä muistaa, että sähkölinjan alle ei saa puita varastoida. Monessa tapauksessa metsänomistajalta häviää varastopaikka, ellei uutta liittymää ja varastopistoa rakenneta. Tämä on epäkohta, joka kismittää monia metsänomistajia”, toteaa Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuuston puheenjohtaja Martti Heinonen.

”Viime vuonna Mhy Savotan liikevaihto kasvoi yli 12 prosenttia lähes 12 miljoonaan euroon. Lähes kaikkien työmuotojen tavoitteet ylitettiin. Liikevaihtoa kasvattivat etenkin puunkorjuupalvelu sekä tie- ja ojasuunnittelu. Metsäkiinteistöjen välityksen liikevaihto jatkoi kasvuaan. Lumituhoista tehtiin ennätysmäärä vahinkoarvioita”, kertoo johtaja Rauno Karppinen.

Metsänomistajat luottavat metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluihin

Vuonna 2018 Metsänhoitoyhdistys Savotta teki puunmyyntisuunnitelmia metsänomistajille yli 1,6 miljoonaa kiintokuutiometriä, 16 600 hehtaarille. Metsänhoitoyhdistyksen tekemien puunmyyntisuunnitelmien osuus toimialueen yksityismetsien myydystä puusta oli noin 70 prosenttia ja valtakirjalla myydyn puun osuus 40 prosenttia. Määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta.

”Metsänomistajat tarvitsevat tietoa onnistuneen puukaupan tekemiseen ja meidän tehtävänä on sitä tietoa tuottaa. Meiltä löytyy tuorein tieto puun kysynnästä, hinnoista ja ostajien eroista tukinkatkonnassa”, Karppinen muistuttaa.  

Metsänhoidon Kemera-töissä Mhy Savotta on valtakunnan kärkeä

Mhy Savotan toteutti kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia hankkeita viime vuonna kaikkiaan lähes 5 500 hehtaarilla. Tällä työmäärällä Savotta oli 73 metsänhoitoyhdistyksen listalla ykkössijalla. Savotan kautta yksityismetsänomistajille ohjautui tukea 1,24 miljoonaa euroa. Valtaosa Kemera- tuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon.

”Kemera-tuella on suuri merkitys siihen, että metsät kasvavat hyvin ja puuta saadaan tulevaisuudenkin tarpeisiin”, Karppinen korostaa.