Metsäveroilmoitus hoituu OmaVero -palvelussa

17.1.2019

Vuodelta 2018 metsäveroilmoitus annetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Jos teet veroilmoituksen paperilomakkeella, muistathan hankkia itse palautuskuoren ja postittaa kirjeen ajoissa. Arvonlisäveroilmoitus/kausiveroilmoitus tulee myös antaa ja alvit maksaa 28.2.2019. Apua veroilmoitusten laadintaan ja sähköiseen lähettämiseen saat tarvittaessa metsänhoitoyhdistyksestä. Ota yhteyttä!

Metsätalouden veroilmoitus, 2C-lomake  

 • Verottaja lähettää tammikuussa esitäytetyn 2C-lomakkeen metsänomistajille. Lähetys ei sisällä palautuskuorta eikä metsäveroilmoituksen täyttöopasta. Ohjeet löytyvät verohallinnon verkkosivuilta vero.fi/lomakkeet/2C
 • Veroilmoitus palautetaan OmaVero-palvelussa osoitteessa vero.fi/omavero. OmaVero-palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat palveluun kirjautumiseen Katso-tunnisteen.
 • Metsätalouden harjoittajat palauttavat veroilmoituksen viimeistään 28.2.2019. Näin toimivat myös aiemmin ilmoituksensa vasta toukokuussa palauttaneet ei-arvonlisäverolliset metsänomistajat. Myöhästymisestä voi seurata myöhästymismaksu.
 • Veroilmoituksen voi tarvittaessa antaa edelleen paperilomakkeella. Palautusosoite löytyy 2C-lomakkeesta. Palautuskuori on hankittava itse. Ilmoitusten tulee olla perillä Verohallinnossa jättöpäivänä, postileima ei enää riitä.
 • Muistiinpanoja tai kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.
 • Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos verovuonna ei ole ollut metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä tai varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Arvonlisäveroilmoitus eli kausiveroilmoitus

 • Anna arvonlisäveroilmoitus, jos olet rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.
 • Arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos verovuodelta ei ole metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita ilmoitukseen vaikuttavia tapahtumia.
 • Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan sähköisesti viimeistään 28.2.2019 OmaVero-palvelussa, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Verohallinto ei lähetä erikseen lomakkeita tai ohjeita arvonlisäverosta.
 • Henkilöomistaja voi veroilmoituksen teon yhteydessä palauttaa samalla alvia OmaVero -palvelussa. Jos alvia ei maksa OmaVeron kautta, on hyvä tietää oma viitenumero, joka löytyy aiemmista maksutositteista. Metsänomistaja voi myös itse soittaa verottajalle ja kysyä viitenumeroa.
 • Arvonlisäveroilmoitus annetaan ensisijaisesti sähköisesti. Paperilomakkeella voit ilmoittaa vain poikkeustilanteessa eli esimerkiksi teknisen esteen vuoksi. Jos lähetät lomakkeen postitse, niin varminta on laittaa se eri kuoreen kuin 2C ja lähettää hyvissä ajoin ennen määräpäivää 28.2.  

Valtuutus metsänhoitoyhdistykselle

 • Metsänomistaja voi valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen hoitamaan veroilmoituksen sähköisissä verohallinnon kanavissa. Valtuutus annetaan Katso-tunnisteella. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi!

Älä tuskaile metsäveroilmoituksen kanssa. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseesi ja anna asiantuntijoiden hoitaa veroilmoitusasiat.

Yhteystietomme löydät täältä »