Metsänhoitorästit puhuttivat Mhy Savotan valtuuston kokouksessa

15.12.2017

Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuusto kokoontui syyskokoukseen 14.12. Ensi vuonna Mhy Savotassa satsataan erityisesti taimikoiden hoitoon ja harvennushakkuiden ajallaan tekemiseen. Puukauppapalvelut ovat metsänhoitoyhdistyksen tärkeintä toimintaa. Lisäksi keskusteltiin uuden yhteismetsän perustamisesta ja hirvikannasta.  

Metsänhoitoyhdistys Savotan tärkeä tehtävä on edesauttaa 9000 metsänomistajajäsenen puun pääsyä markkinoille. Tavoitteena on tehdä puunmyyntisuunnitelmia noin 1,2 miljoonaa kiintokuutiota. 

”Puukauppa on virkistynyt, joten nyt tarvitaan riittävästi puuta tarjolle. Toimialueellamme yksityismetsien myydystä puusta tekemiemme puunmyyntisuunnitelmien osuus on 70 % ja valtakirjalla myydyn puun osuus 50 %.  Metsänomistajan kannattaa hyödyntää mhy:n tieto alueen puumarkkinoista, hintaseuranta ja tukin katkontatiedot. Hyvän katkonnan merkitys voi hyvinkin olla 1500 euroa hehtaarille”, muistuttaa johtaja Rauno Karppinen. 

Karppinen kertoo, että runkohinnoilla tehdyt puukaupat ovat yleistyneet Savotan alueella. Näissä metsänomistajat saavat ostajilta tarjouksia, joissa ei enää ole perinteisiä puutavaralajikohtaisia hintoja, vaan pelkkä puulajikohtainen runkohinta. Runkohinnoittelu sopii ennen kaikkea päätehakkuisiin. Mhy seuraa jatkuvasti myös runkohintojen kehitystä ja auttaa metsänomistajia kauppatapojen vertailussa.

Metsänhoitorästeihin käsiksi  

Syyskokouksessa paikalla olleet 24 valtuuston jäsentä kävivät aktiivista keskustelua nuoren metsän hoidon määrien kasvattamisesta. Pohjois-Savossa on metsänhoitorästejä eniten koko Suomessa. Mhy Savotta ottaa käyttöön uudenlaisia palveluita ja neuvontaa, joilla pyritään siihen, että taimikonhoitotyöt toteutetaan ajallaan. Ensi vuoden tavoitteena on lisätä taimikonhoidon pinta-alaa noin 30 prosentilla kuluvan vuoden luvuista 3000 hehtaariin. Nuoren metsän kunnostusta pyritään tekemään 1700 hehtaaria. 

”Metsänhoitorästien kasvava määrä on suuri haaste yksityismetsätaloudessa. Kun odotettavissa on virkeää puukauppaa ja lisääntyviä tuloja metsänomistajille, on hyvä aika panostaa metsänhoitotöihin. Lisäämme palveluyrittäjien käyttöä ja töiden koneellistamista. Metsänomistajat tarvitsevat myös tietoa siitä, mitä taloudellisesti merkitsee, jos taimikonhoidot tehdään liian myöhään”, Karppinen sanoo.  

Toinen neuvonnan painopistealue on muistuttaa, miten tärkeää on tehdä harvennushakkuut ajallaan. Harvennuksilla on suuri merkitys metsäomaisuuden arvokasvuun ja tuleviin tuottoihin. Puun kysynnän lisääntyessä on hyvä aika tuoda markkinoille harvennushakkuukohteita.  

Perusteilla uusi yhteismetsä

Metsänhoitoyhdistys Savotta on perustamassa yhteismetsää toimialueelleen. Karppinen kertoo, että Metsäkaari-hankkeen kanssa järjestetään talvella 4-5 tapahtumaa, joissa kerrotaan yhteismetsään liittymisestä ja yhteismetsän hyödyistä sekä toiminnasta.

"Tarkoitus on, että elokuun loppuun mennessä saisimme selville, ketkä ovat kiinnostuneita. Syksyllä teemme tila-arviot ja sopimukset, ja seuraavan vuoden vaiheesta tämä uusi yhteismetsä voisi aloittaa.”

Hirvien määrä puhututtaa 

MTK:n kentäpäällikkö Jukka Hujala piti kokouksessa esitelmän - Sopiva hirvikanta metsänomistajan näkökulmasta. Aihe nostatti useita puheenvuoroja, joissa metsänomistajien ääntä haluttiin enemmän kuuluviin. Hirvikantatavoitetta 2,5 hirveä / 1000 ha pidettiin sopivana. Alueellisen riistaneuvoston asettama tavoitekanta on tällä hetkellä 2,5 - 3,5 hirveä / 1000 ha ja kuluvan kauden jahti näyttää johtavan Savotan alueella suunnilleen kolmeen hirveen tuhatta hehtaaria kohti.

”Männyn ja koivun viljelyn lisäämiseksi hirvikannan alentaminen olisi suotavaa”, totesi Hujala.

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan

”Jäsenmaksumme on kohtuullinen ja sen saa helposti takaisin esimerkiksi Parempi Puukauppa -jäsenpalvelussa tai yhteistyökumppaneiden tarjoamissa jäseneduissa. Maksuton metsäsertifiointi on mitä parhain jäsenetu”, Karppinen muistuttaa.  

Lisätietoja:

Rauno Karppinen, johtaja, p. 044 721 3117, rauno.karppinen@mhy.fi

Tapio Tolppanen, hallituksen puheenjohtaja, p. 041 446 7242