Metsän arvio kertoo tilan todellisen arvon

19.8.2019

Metsän arvio perustuu maastossa tehtävään inventointiin, jossa arvioidaan maapohjat, taimikot, puuston määrä puutavaralajeittain ja hakkuumahdollisuudet. Metsätilan arvoon vaikuttavat myös yleinen kysyntä alueella ja muut mahdolliset taloudelliset arvot kuten tontit ja sijainti sekä tiestön kunto.

Onko metsässä tukkia vai kuitua? Onko puusto heti hakattavissa vai taimikkovaiheessa? Nämä asiat määräävät pitkälti sen, millaisen lausunnon metsän arvosta Metsänhoitoyhdistys Savotan erityisasiantuntija Henri Väänänen kirjoittaa.

Tila-arvioita tarvitaan metsätilan ostoa ja myyntiä, perunkirjoitusta, sukupolvenvaihdosta tai ositusta ja perinnönjakoa varten. Metsänomistajan lisäksi arvion voi tilata mm. kiinteistön ostaja, vakuutusyhtiö, rahoituslaitos tai kiinteistönvälittäjä. Arvio laaditaan aina omistajan tai haltijan suostumuksella. 

”Tila-arvion tärkein työ tehdään metsässä. Käymme jokaisella kuviolla tekemässä mittauksia ja havainnointia. Puuston määrän ja laadun ohella muun muassa hoitotarpeet, hakkuumahdollisuudet ja korjuukelpoisuus vaikuttavat tilan arvoon. Metsän hinnoittelussa avainasemassa on ehdottomasti puutavaralajien määrä ja hinta”, Väänänen kertoo.

Osiensa summa

Kiinteistövälitystä Koillis-Savossa, Lapinlahdella ja Pielavedellä hoitava Sinikka Voutilainen sanoo, että vaihteluväli tilojen hehtaarihinnassa on laaja, noin 1 400 eurosta reiluun 9 000 euroon.

”Metsän arviointi on metsäasiantuntijoiden kuninkuuslaji, jossa ammattitaito ja näkemys kehittyvät käytännön työllä ja vuosien kokemuksella. Metsänomistajan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että arvio on oikea,” Voutilainen painottaa.

Metsän arvon määrityksessä käytetään summa-arvomenetelmää, jossa metsikkökuvioittain summataan maapohjan arvo, taimikoiden arvo, puuston arvo ja mahdollinen odotusarvo. Hehtaarikohtaiset arvot taimikoille ja odotusarvoille saadaan Tapion taulukoista. Puutavaralle käytetään alueen keskihintoja.

”Kuvioaineiston pohjalta saatuun tilan arvoon tehdään kokonaisarvon korjaus, joka huomioi metsän erityispiirteet. Esimerkiksi metsäteiden puuttuminen, rästissä olevat hoitotyöt tai sirpaleiset palstat laskevat tilan arvoa”, Väänänen kuvailee. 

Toteutuneista kaupoista lasketut keskihinnat eivät juurikaan anna kättä pitempää omasta tilastaan arviota kaipaavalle. ”Jokainen tila on yksilöllinen ja sen arvo on selvitettävä paikan päällä”, Voutilainen toteaa.     

 

Juttu on aiemmin julkaistu Metsänomistajat Savotta lehdessä 3/2017. 

Haluatko lisätietoa metsätilakaupasta? Lue täältä, kuinka metsänhoitoyhdistyksesi auttaa »