Katso kuinka metsänlannoitus sujuu helikopterilla

28.8.2018

Metsäasiantuntija Timo Huovinen kuvasi Kaavilla helikopterilla tehtävää metsänlannoitusta. Alla hän myös kertoo, kuinka levitys käytännössä hoidetaan.  

Videossa levitetään 1,3 hehtaarin kuviolle yksi 700 kg säkki Yaran Metsän NP-lannoitetta. Kuvio on tuoreella kankaalla kasvavaa havupuuvaltaista varttunutta kasvatusmetsää, joka on harvennettu joitain vuosia sitten. Metsän NP -lannoitteella saadaan korjattua metsän ravinnetasapainoa varsinkin boorin ja fosforin osalta. Metsän NP –lannoite sisältää myös typpeä, joka antaa metsälle kasvuvoimaa ja näin kasvattaa puuston tilavuutta ja nostaa tukkiosuutta.

Samalta varastopaikalta hoidetaan lannoitukset 10-20 hehtaarin alueelle. Videossa näkyy, miten paljon tilaa kopteri vaatii varsinkin lentoonlähtösuunnassa. Lannoitelastissa kopterin nousu ylöspäin on hidasta, mikä asettaa lannoitevarastolle vaatimuksia avoimen tilan suhteen.

Liitteen työmaakartassa näkyy lannoitevarastopiste ja levityskuviot, jotka ovat merkitty eri värein riippuen lannoitelajista. Tässä kartassa vihreä on Borea (boorituhka) ja punainen Metsän NP. Työmaakarttaan merkitään lisäksi vesiensuojelulliset kohteet (ojat, purot ja lähteet), joiden ympärille jätetty tarvittavat suojavyöhykkeet. Lentotyön kannalta karttaan merkitään lisäksi esim. sähkölinjat ja talot. Muuta ei työmaakarttaan juuri merkitä, jotta lentäjä voi keskittyä itse lentämiseen. Lannoitteen levitys on automatisoitu saavuttaessa levityskuviolle. Levitys tapahtuu kaistoittain, tässä videon kuviolla kuvio tulee käsiteltyä neljällä kaistalla. Tietokoneohjelma piirtää GPS-jäljen levityslennosta.

Metsänhoitoyhdistys kokoaa lannoitettavat kohteet yhteishankkeeksi, jolloin lannoitus tulee metsänomistajalle edullisemmaksi. Näin myös pienetkin kuviot pääsevät lentolevityksen piiriin. 

Kiinnostuitko metsänlannoituksesta? Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi, jos haluat lannoittamalla hoitaa metsäsi terveyttä tai antaa puustolle lisää kasvuvoimaa.