Jos myrsky kaataa puita, kartoita tilanne ja ota yhteys metsäasiantuntijaasi

01.8.2018

Tuuli- ja myrskytuhoille altteimpia kohteita ovat äskettäin harvennetut metsät sekä uusien päätehakkuualueiden reunametsät. Metsänomistajan tulisi heti myrskyn jälkeen kartoittaa oman metsänsä tilanne.  

Toimintaohjeet:

1. Käy metsässäsi ja arvioi tuhon laajuus karkeasti. Jos asut kauempana, pyydä esimerkiksi naapuria tai tuttavaa tarkistamaan metsäsi kunto.

2. Tarkista metsävakuutuksesi vakuutusturva ja vakuutusehdot.

3. Mikäli vahingoittuneita puita on kymmenittäin tai enemmän, tee heti vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöllesi. Pieniä alle 15 kiintokuutiometrin tuhoja ei korvata. Käytännössä kyseinen kuutiomäärä tarkoittaa vähintään 30 kaatunutta tukkipuuta. Vakuutusyhtiö pyytää vahinkoarvioinnin metsänhoitoyhdistykseltä tai muilta metsäalan toimijoilta.

4. Tuhopuiden korjuun suunnittelu kannattaa aloittaa heti yhdessä oman metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi. Metsäasiantuntijoiden suorat yhteystiedot löydät täältä
 

Koneellinen korjuu ja puiden myynti kannattaa pääsääntöisesti, kun myrskypuuta on useampia kymmeniä kuutioita ja kyseessä on yhtenäisiä tuhoalueita. Pahiten jatkotuhojen vaarassa ovat katkeilleet rungot, jotka sinistyvät herkästi lämpimässä ja kosteassa säässä. Maassa kiinni olevat juurakot ja kokonaisina kaatuneet rungot kestävät sinistymättä huomattavasti pitempään.

HUOM! Myrskytuhojen korjauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen. Kaatuneen rungon jännitteet, voivat aiheuttaa arvaamattomia tilanteita, joten puiden korjuu vaatii vahvaa ammattitaitoa. Älä työskentele koskaan yksin myrskytuhoalueella.