Hakkuupalvelu Lappalainen viettää 20-vuotisjuhlavuottaan kesäharvennuksilla

10.8.2017

Hakkuupalvelu Lappalainen tekee Metsänhoitoyhdistys Savotan korjuupalvelun hakkuita pääosin Kiuruveden alueella. Yhteistyö metsänhoitoyhdistyksen kanssa alkoi vuonna 1997. Lappalainen todistaa metsässä, että harvennushakkuut onnistuvat hyvin myös sulan maan aikana. 

Hakkuupalvelu Lappalainen Oy:n toimitusjohtaja Jussi Lappalaisella on pitkäaikaista kokemusta turve- ja kivennäismaiden kesäkorjuusta.  ”Kymmenisen vuotta sitten alettiin panostaa turvemetsien puunkorjuuseen. Luottoa on siihen, että korjuuta pystytään tekemään läpi vuoden ilman korjuuvaurioita.”

Kesäkorjuu edellyttää hyvää suunnittelua, kuivaa kesää ja kantavaa telavarustusta korjuukalustoon. Lisäksi kuljettajien ammattitaito on tärkeä onnistumisen avain.      

”Turvemailla toimii tavallinen harvennusleimikoiden korjuuketju, kunhan se varustetaan tarpeeksi kantavalla telavarustuksella. Meillä on käytössä Komatsun kahdeksanpyöräiset hakkuu- ja ajokoneet. Pehmeällä maalla etenkin ajokoneen kantavuus on ratkaiseva. Uuden mallin kaivinkonetelasto vaikuttaa hyvältä”, Jussi Lappalainen kertoo tyytyväisenä.

Mhy Savotan korjuupalvelusta Kiuru-tiimissä vastaava Juha Väisänen toteaa, että talvet ovat muuttuneet aiempaa lyhyemmiksi ja talven kelit vaihtelevat pakkasesta vesisateeseen, joten kesällä olosuhteet ovat jopa talvea kuivemmat tehdä hakkuita.

”Hyvä havutus ja latvojen sijoittaminen ajouralle yhdistettynä uudenmalliseen telastoon, joka ei riko maanpintaa, antaa hyvät lähtökohdat tehdä hakkuita kesäaikaan myös pehmeämmillä kohteilla. Erityisesti kunnostusojituskohteet ovat usein hyviä kohteita hakata myös kesäaikaan”, Väisänen kertoo. 

Jussi Lappalainen perusti isänsä Laurin kanssa Hakkuupalvelu Lappalaisen vuonna 1997. Jo sitä ennen perheessä oli ollut koneyrittämistä parikymmentä vuotta. Tällä hetkellä puunkorjuuta tehdään kahdella ketjulla ja yrityksessä työskentelee 6–8 henkilöä. Yksi heistä on vuodesta 1997 hakkuukoneita ajanut Jussin serkku Juha Lappalainen.

”Tietokonepuoli on muuttunut aika paljon kahdenkymmenen vuoden takaisesta. Ohjaamo on hiljaisempi ja ergonomia on parantunut huimasti”, Juha Lappalainen kertoo Komatsun tilavasta ohjaamosta.