Ennakkoraivaus tuo monia hyötyjä

05.10.2017

Ennakkoraivaus on raivaussahalla ennen puunkorjuuta tehtävää risukon ja pienpuuston poistamista hakkuualalta. Hyötynä on arvokkaampi leimikko, hakkuutyön nopeutuminen ja työjäljen paraneminen.

Raivaustöihin on syytä ryhtyä ennen hakkuuta, mikäli alikasvospuustoa tai risukkoa on runsaasti. Jos leimikon alusta on kasvanut umpeen, hakkuutyö vaikeutuu ja hidastuu huomattavasti. Etenkin syksyllä ja talvella näkyvyys hakkuukoneesta saattaa olla erittäin tukkoinen, eikä kuljettaja voi nähdä tarpeeksi hyvin kaadettavia puita risukon tai kuusialikasvoksen läpi. Työaikaa saattaa kulua raivaamattomalla kohteella jopa 30 prosenttia enemmän kuin ennakkoraivatussa leimikossa. Paremmissa korjuuolosuhteissa korjuuvaurioita tulee vähemmän. Työmaa myös näyttää hakkuun jälkeen paremmalta.

 

Ennakkoraivauksessa poistetaan ainespuun läpimitan alle olevat puut joko pelkästään kaadettavien puiden ympäriltä tai reilusti koko hakkuualalta. Parantunut näkyvyys helpottaa hakkuukoneenkuljettajan työtä ja koneen koura on helpompi viedä puun juurelle. Työjäljen laatu on parempi ja puunkorjuu tehostuu. Usein ennakkoraivaus on edellytys koneelliselle puunkorjuulle.

Raivaa ajoissa

Ennakkoraivauksen ja varsinaisen korjuun välillä on hyvä olla reilusti aikaa, vähintään yksi talvikausi, jotta raivatut puut ehtivät painua kunnolla maata vasten. Jos aikaväliä ei jää, niin raivatessa puut kannattaa painaa maahan asti. Ennen ensiharvennusta tehtävä ennakkoraivaus sopii usein nuoren metsän hoidoksi, johon on saatavissa kemera-tukea.  

Metsänhoitoyhdistys Savotasta löytyy ammattitaitoinen metsuri raivaussahatyöhön vielä tälle syksylle.

Ennakkoraivaus metsurityönä alkaen 280 euroa/ha + alv. Kysy tarjous omalta metsäasiantuntijaltasi!