Savotan Sannin terveiset

Sanni kaataa karhun

26.5.2018

Savotan Sanni: Huomenia! Onko se Oeva missä?

Oiva Metsäneuvoja: Huomenta! Mitäpä Sannilla mielessä?

Sanni: Pitäs antoo karhulle kyitiä! Minen ruppee sitä metillän elättämmään! Tehhäänkö kontrahti?

Oiva: Ei, Sanni, minusta ole karhun kaatoon! Eikähän se oikein taida kuulua minun toimenkuvaanikaan.

Sanni: Kyllä kuuluu, ymmärsit tuas viärin! Verokarhuva minä meinoon. Se jahtoo minun mehtärahoja! Pittää hommata vähennyksijä, että ei tarvihe maksoo turhanpäeten veroja niistä talavellisista puukaappatilistä.

Oiva: Vai sellaista on Sanni suunnitellut. Mikäpä siinä.

Sanni: Pistetään muokkuut ja metänistutukset piälle, jos vuan tälle vuotta keritään. Ja mittee muuta rahanreikee sieltä metästä löytys?

Oiva: Ensiharvennetut metsäthän voisi lannoittaa, niin saadaan kasvuun vauhtia. Ojituksista ja metsäautotien kunnostuksestahan me on jo puhuttukin.

Sanni: Sepähän myö tehhäännii! Sijotettaan mehtärahoja oman metän hoetoon. Niihän ne asuntojakin stailoo, että suovat lisättyvä arvoo. Nyt kyllä jiä verokarhu nuolemaan näppijään! Siitä minä tykkeen!

 

Sanni - ilimasta käsin

5.2.2018

Minä rupesin seuroomaan mehtäasijoeta kolomekymmentäkolome vuotta sitten, kyllä olj´ mualima erlaenen kun nykysittään!

Sillon ee ollunna kännyköetä, jotenka mehtäherrat sae kiinni iltasella tae pyhänseutuun, kun ne olj´ kottiutunna pitäjiltä. Sillon ee ollunna tietokonneita, mehtäpaperit täätettiin käsin ja paperiin välliin pistettiin kalakkierj´paperj´, jos tarvittiin kopijoeta. Kartattiin olj´ paperilla, ee niitä tihrustettu kännykän näätöltä taekka tietokonneen ruuvvulta… niin, kun ee niitä ollunna. Ja nyt tiijjot sujahelloo pittiavaruuvvessa paekasta toeseen silimänräppääksessä, ennen pit jaksoo outtoo jokusiakin päevijä, että kusti kerkes polokasta ne perille.

Mehtäkonneet olj´ tok niihin aekoehin jo tullunna mehtiin, vuan ee niitä harvennuksille tohittu laskee, aenakaan hakkakonneita. Miehet ne rypi kesäsä talavesa moottorj´sahhoen kanssa hakkuilla. Puut mitattiin laanissa pinossa taekka sitten pystymitalla. Olj´ kaet sillä kaekella aenaan työllistävä vaekutus! Nyt konneet  tekköö ja mittoo puut sitä mukkoo, kun niitä moton koprasta muahan tipahelloo.

Ennen pit pistee suappaat jalakaan ja lähtee mehtään kahtelemmaan, että mittee siellä näkkyy. Nyt se on kuulemma metänhoetoyhistyksessäkkii jokkii lentävä pelj´, rone vae raneko se olj´, mitä lennättäävät taevaalla ja ruuvvusta kahtovat, mitä näkkyy.

Mitteehän vielä pittää kokkee ennen kun kuoloo? … vuan ottaskohan tuo meijjän Oeva Mehtäneuvoja minuttiin sen vehkeen kyytiin, jos oekeen nätisti pyytäsin?

 

Savotan Sanni veden vallassa

26.9.2017

Sanni: Parj toevetta oes! Voiskoon joku siellä ylläällä pistee jo vähitellen hanat kiinni?! Ja toesekseen: tiällä on paekat ihan märkinä! Voiskoon sen tie- ja ojamies Rissasen suaha tänne? Katottas vähän sitä ojan paekkoo.

 

 

 

 

Sanni suosittelee naapurin Martalle mhy:n jäsenyyttä

1.11.2016

Sanni: Halloota! Martta! En kaet herättännä?

Martta: Mitteepähän luulisit? Meinasin kaheksaan nukkuva hujjaattoo, vuan siellähän tuo nuapurin eokko kukon virkoo tuntuu hoetavan!

Sanni: Elä tykkee pahhoo, vuan kun olj mahottoman tärkeetä asijata!

Martta: No, mikäpä tuo mahto niin tärkee asija olla, että pit viijjeltä ruveta soettamaan?

Sanni: Jokkait sinä out metänhoetoyhistyksen jäsen?

Martta: Hä, minäkö? Mittee minä sillä jäsenyyvvellä ja yhistyksellä tien, ee kaet minun mehtä mittään hoetoja tarvii, kuhan kasvaa vuan?

Sanni: Kyllä tiet ja paljo! Minkä tähen arvelet, että sarisairaanhoetaja ja papertehtaan ukot kuuluu ommiin liittoehisa? No sen tähen, että ne liitot ajjaa niitten asijoeta! Niin se tekköö metsänhoetoyhistyssii, se on meijjän metänomistajjiin oma yhistys, on meijjän puolella ja ajjaa meijjän etuja.

Martta: Niin, että mitenkä että?

Sanni: No vaekka silleen, että jäsenenä suat oman mehtäasiantuntijan ilimaseks kahtelemmaan sinun mehtijä, että mittee niille pitäs tehä ja oiskoon tuolta rahhoo tulossa vaiko mänössä. Sinun ee ihtes tarvihe kaekesta ottoo selevee eekä tietee, kun siltä vuan kyselet ja huastatat. Ja työ mietitte niitä asijoeta sinun kantiltas, eekä kenenkään muun. Muutenniin pittää sinut sitte ajan hermolla, mittee uutta ja hyväseontietee -asijata tulloo.

Martta: Ja siinäkö olj kaekki?

Sanni: Eipä tietenkään ollunna! Meleko alennukset suat aenaan taemiin ja mehtäsuunnitelman hinnosta, yhtä siästöö niät! Alennuksija suat mehtävakkuutuksiinnii, aenaan LähiTapijolasta mulle antovat.

Martta: Mukavahan se tietennii oes...

Sanni: Jos kuitennii haluvat jottaen selevee itekkiin ottoo, niin jäsenenä suat Muaseuvvun tulevaesuuven - sen lehen, en minä muusta tulevaesuuvvesta tiijjä – ja metsänhoetoyhistyksen jäsenlehen luvettavakses.

Martta: Hyvähän se tietennii...

Sanni: Ja serttiin piäsöö sinun mehtäs, kun out jäsen.

Martta: Niin, että mihinkä että?!

Sanni: Mehtäserttiin! Suat totistuksen ilimaseks, että hyvässä hoijjossa on mehtäs. Sillä laella kelepoo sinun puut ostovirmoille ja siitä eilleen mualiman markkinoelle.

Martta: Niin että ihanko serttiin...

Sanni: Se kuule metänhoetoyhistys eistää meijjän metänomistajjiin etuja ihan evuskunnassa ja rysselissä asti.

Martta: No mitenkä ne nyt siellä...

Sanni: Pittää ne! Evuskuntaan pitäsivät äläkkätä, jos jottii erehtys esittämmään vaekka kiinteistöverroo metille. Ja rysselin piätöksistä yrittävät seuloja ne kaekista hölömöemmät esitykset ja lopata sitte omija evustajia pitämään meijjän puolija.

Martta: No mitenkä sitä siihen jäsen...

Sanni: Soitetaan kuule het kaheksalta sille meijän mehtäasijantuntijalle, sille Oevalle, että täyttää liittymislanketin sinulle! Vae haluvatko täättee netissä niitten kot´sivulla?

Martta: Jos kuitenniin soitettas. Millonkahan tuo kerkiis minunnii mehtee kahtelemmaan, sillä silimällä?

Sanni: Sitä sinun pittää kysyvä Oevalta!

 

Sanni suunnittelee metsäkauppaa

19.2.2016

Sanni: Oiva, pitäskö minun myyvvä mehtee?

Oiva: Jos sinusta siltä tuntuu ja metsässä on tarpeita, niin miksipä ei. Olihan niistä metsäkaupoista alustavasti puhetta, kun viimeksi tavattiin. Kohteita sinun metsässä toki olisi. Mistä tämä ajatus nyt tuli mieleesi?

Sanni: Joku virman mies pölähti männä viikolla tuppaan ja ostattelj sitä minun muantievarren vanahoo kuusikkota. Sitä mitä minnoun siästännä pahan päevän varalle. Sano maksavasa päevän hinnan, kun het´ piätän. Pipon jätti mulle vähänniinku käs´rahaks. Mutta ee se pipo oekeen käy minun hapitukseen, oun mieltynnä paremminniin tähän vanahaan.

Oiva: Sitä kuusikkoahan me olemme yhdessä monta kertaa ihailleetkin. Uudistuskypsää kuusikkoa, onneksi vielä hyväkuntoisen näköistä.

Sanni: Kommee mehtä se on! Vilahti mulla mielessä, että jos myyvvä ryssäättäs sen silleeks, pistäs rahoeks ja lähtis kahtelemmaan mualimata! Mänis jonnekkii lämpöseen ja makkaelis uima-altaan laejjalla niin ku suokiärme. Söes ja joes hyvin ja kärventäs nahkoosa, minä ku niät näen talavella näätän ihan kalakkilaevan kapteenilta.

Oiva: Onhan tuossa ajatusta, jokos tehdään metsänkäyttöilmoitus? Kilpailuttaa se leimikko kyllä ehdottomasti kannattaa, et kai sinä autoakaan osta ilman hintavertailua ja testiajoa? Ei pidä ostaa sikaa säkissä… tai tässä tapauksessa myydä.

Sanni: No niinpä tietenniin, pijätkö sinä minuva ihan pölöhönä! Mutta jos myö kuitennii vielä siästettäs se kuusikko, ku ee mulla oekeestaan oes minkäänlaesta pikkurahan puutetta. Eikö niissä nuorissa metissä oes harventamista? Hoetelis ne ensinnäkkii kuntoon, että ruppeisivat oekein kasvoo ryöheemään. Vai eikö se pien puu sitten ostajille kelepoo ollenkaan?

Oiva: Kyllä kuitupuu ja energiapuukin kaupaksi käy. Jos ei välttämättä juuri tällä hetkellä ja kaikille ostajilla, niin vuoden sisällä varmaankin. Seuraillaanhan tilannetta. Sinulla on useitakin ensiharvennuskuvioita, ja pellon takana olevassa rämemännikössä on myös harvennustarvetta, sieltä lähtisi jo jonkin verran parrua ja pikkutukkiakin. Harvennuksen jälkeen sinne voisi suunnitella kasvatuslannoituksetkin heti perään, niin lähtee arvokasvu oikein kunnolla vauhtiin.

Sanni: Kuulostaspa meleko mukavalta! Mitenkä sitä tukkija piisoes tulevaesuuteen, jos ee niitä mehtijä hoejja aekanaan? Kaet sitä tarvii sahata lankkuva seuroovillakii vuos´kymmenillä?

Oiva: Se tämä metsänkasvatus on pitkäjänteistä puuhaa ja hyvän lopputuloksen saadakseen metsäomaisuuteen pitää myös vähän sijoittaa. Metsä ei hevillä sopeudu nykyiseen lyhytnäköiseen kvarttaalitalouteen.

Sanni: Seurailleppa sinä niitä varttaaleja ja ilimota minullekkii, millonka ruppee taevaanmerkit olemaan kohillaan. Tehhään se leimikko valamiiks nyt, niin suahaan sujjauttoo se myyntiin het ku siltä alakaa tuntuva! Enkä minä toenperrään sinne lämpöseen meinoo lähtee suokiärmeenä makkoilemmaan ja nahkoon polttamaan. Ossoon minä tärvätä tiällä lähempänäkii, jos vuan haluvan.

 

Savotan Sanni tekee pisnestä

9.2.2015

Sanni: Terve Oiva! Tarkistasin par er asijata. Suapko kysyvä?

Oiva, metsäneuvoja: Tokihan Sanni aina kysyä saa!

Sanni: Lähetäänkö käymään minun lantaasilla het, kun tulloo hankijaeset, että minäkin piäsen vanahoella Peltosilla hiihtelemmään? Ja jos lähetään, niin paljonko se hiihto sitte maksaa, ku ei myö metänomistajat ennee makseta sitä metänhoetomaksuvakkaan?

Oiva: Kun olet meille jäsenmaksua maksava jäsen, niin ilmaiseksihan minä tulen.

Sanni: Jaa. Minulla on mehtee se 42 hehtaarija, niin paljonko sitä jäsenmaksuva männöö? Ja sitte, että jos en oes jäsen, niin paljonko sinä velottasit mehtäkäynnistäs?

Oiva: Tuon kokoisen tilan jäsenmaksu on 80 euroa. Ja se ei-jäsenen tilakäynti maksaa nykyisin 150 euroa.

Sanni: Elikkä että minä jäsenenä tienoon melekein sen jäsenmaksun, kun käytän sinuva mehtiän kahtelemassa!?

Oiva: Niinkin voidaan sanoa.

Sanni: Entäs, kun minulla on se hehtaarin aukko, mihin pittää tulevana kevväänä ottoo taemet. Eikös siihennii ollunna jottaen jäsenetuva?

Oiva: Kyllä vain. Viiden prosentin alennus taimiin, eli tässä tapauksessa noin 25 euroa. Oletko muuten miettinyt sitä metsäsuunnitelman uusimista? Siihenkin meillä löytyisi vähän alennusta jäsenelle.

Sanni: Taemet tilloon! Paljoko minä sillä mehtäsuunnitelma-mapilla tienoesin?

Oiva: Sinun 42 hehtaarin tilalla alennusta tulee vähän yli 30 euroa.

Sanni: Voe hyvän tähen, uusataan! Vaekka oesin minä uusanna sen muutennii. Tämä metänhoetoyhistyksen jäsenyyshän on melekosta pisnestä! Minä ounnii aena sanonna, että ku jottaen antaa, niin jottaen aena itekkii suap. Vieläkö oes sulla jottae muita pisnesitejoeta?

Oiva: Sertifioinnin ainakin saat jäsenenä ilmaiseksi. Ilman meitäkin sen voi hankkia, mutta hintalappu taitaa olla siinä kolmenkympin tietämillä.

Sanni: Elikkä kreeditti-puolelle vuan tulot lissii.

Oiva: Ja jos nämä etuudet eivät vielä vakuuttaisi sinua jäsenyyden kannattavuudesta, niin saathan sinä jäsenyydellä myös MTK:n etuja ja monenlaisia alennuksia kumppaniyrityksiltämme, esimerkiksi vakuutuksista ja polttoaineista.

Sanni: Se mehtävakkuutushan minulla ollii tarkotus pistee kuntoon, ku eikös se Kemera herkii maksamasta taimia, jos vaekka mykrät syö taemet taekka myrsky hurraattaa minun metät silleeks?

Oiva: Kyllä on Sanni hyvin läksynsä lukenut. Taitaa Sanni ollakin talousihminen, kun osaa kannattavuudet noin hyvin arvioida?

Sanni: Tallousimmeinen oun! Aekanaan tallouskoulun kävin! Kyllä se oes tos pien siästö, jos jäsenmaksuva en maksas. Johan tuo raha tärvääntyy pyhänseuvvun evväät ostaessa. Ja tämän päeväsen rätingin mukkaan minä tien sillä jäsenmaksullan aenaan saanviijjenkympin tilin elikkä pisneksen. Mummun markoeks ei ilikii ennee ies laskee!

Oiva: Niinpä. Palataan siis hankiaisten tullen asiaan, ja jos niitä ei tule, niin toukokuussa kuitenkin.

Sanni: Niihän myö tehhään!

 

Sanni harjoittaa tehometsätaloutta

16.9.2015

Savotan Sanni: Tiijjätkö Oeva, että minusta sitä on tullunna melekonen tehomehtätallouvven harjottaja!

Oiva Metsäneuvoja: Vai niin. Mitäs Sanni tuolla mahtaa tarkoittaa?

Sanni: Minäpä sulle huastan! Nuapurin ukko rupes viime kevväänä ostattelemaan minun mehtäpokaletta itelleen. Tiijjä vaekka kauppoehin oes piästynäkkii, mutta nyhtäs ukko-ruasu ihan viärästä narusta! Rupes niät väettämään, että kun minä en ymmärrä metästä mittään ja että minun hotteissa männöö metän aeka ihan hukkaan, niin joutaa se mehtä poes minulta kuleksimasta! ”Johan pomppas”, minä sille sanoin enkä myönnä!

Oiva: Eipä tiennyt naapuri, että Sannilla on metsäasiat aika hyvin hanskassa.

Sanni: Hanskassa on eikä hanskat ou ies hukassa! Mietippä vuan, mitenkä tehokkaassa hoejjossa se pellontausmehtäkii minulla on: toukokuussa teijjän metsurit istutti kuusentaemet toessatalaviselle aakulle ja minä keräsin samalta aakulta ämpärillisen korvasieniä.

Oiva:  Oikein gourmet-ruokaa!

Sanni: Kurmetta on! Juhannuskesällä sitte samat ukot raevas viereisen taemikon ja kyllä ne tekivättiin mahottoman kommeeta jäläkee ja kemera-avut tulj vielä kaapantekijäesenä. Niin, ja talaven vastat ja uunluuvvat. Ne minä tein ite!

Oiva: Komea nuori kuusikko siellä nyt onkin.

Sanni: Heinäkuulla pistettiin sitte ne teijjän korjuupalavelun konneet harventammaan se isävaenoon kylyvämä männikkö. Melekoset pinothan sieltä kertykii tiepuoleen, mäntyropsia ja niitä olemattoman kokosia parrutukkijakkii. 

Oiva: Hyvän tilinhän sinä siitä harvennuksesta teitkin. Ja nyt metsäkin sai uutta puhtia kasvuunsa. 

Sanni: Saehan se puhtija, kun vielä pärskäytettiin mehtäkonneella lannat kankaalle. Sinähän sitä lannotussavottata minulle ehotit ja lannat ja lannottajan hommasit. Nytpähän näkköö nuapurin ukkokii, että mittee Sanni metästä ymmärtää! Tämä se on sitä tehomehtätalloutta parraillaan! 

Oiva: Melko tehokkaaltahan tuo kieltämättä kuulostaa. 

Sanni: Niin, eikä siinä vielä ollunna ies kaekki! Puolukat vielä kerreen parin viikon piästä männikön laijjasta ja myön. Ens vuonna suattaa siltä kankaalta löytyvä melekoset apajat mustikkata tai tiijjä vaekka nousoo tattija ja kanttarellijakkii kerätä asti. 

Oiva: Monenlaista hyvää se metsä antaa.

Sanni: Antaa se. Minä taijjannii ruveta vokottelemaan sitä nuapurin ukkoo, että myö tok minulle nuo mehtäs ränsistymästä, niin minä pistän ne tuottamaan! 

 

”Pistä taemikot kuntoon”, sanoo Sanni!

6.5.2015

Savotan Sanni: Kuule, Oiva! Sekö pittää nyt suunnitella valamiiks paperille, jos meinoo taemikoetaan hoetoo kuntoon?

Oiva Metsäneuvoja: Kyllä, mikäli työhön halutaan saada Kemera-avustusta. Uuden Kemera-lain mukaan ennakkosuunnitelma vaaditaan nyt kaikille tuettaville työmuodoille ennen työn aloittamista, myös taimikonhoidolle.

Sanni: Tämäkö se on sitte sitä pyrökratian purkua, mitä? Mutta suankos minä nyt sillekkii navetan takana olevalle taemikolle Kemerata? Ne on nyt suurin piirtein minua nappaan asti ne taemet. Vuan vesakko on niin mahotonta, että minusta ei näy siellä pipon tupsuakkaan!

Oiva: Avustusta saa ensimmäisen kerran, kun kasvatettavien taimien pituus on 0,7-3 metriä. Noin kymmenen vuoden kuluttua siitä on avustusta mahdollista saada toisen kerran aina ensiharvennusvaiheeseen saakka.

Sanni: Elikkä että siihen sinun aena maenostammaan, ehottoman tärkeeseen varraishoetoonnii suap valtiolta apuja?

Oiva: Kyllä, siinä mielessä uusi Kemera on aiempaa parempi. Mutta aivan ensimmäisten vuosien varhaishoito, eli taimien topakan kasvuun lähdön varmistava, heiniminen ja esimerkiksi reikäperkaus tehdään omin varoin. 

Sanni: Minä sitä viime vuonna erehyin kuhtumaan veljenpoijjan appuun tekemään varraishoetoo niille pienille taemikoelle. Päevän se kutale kehtas siellä metässä pysyvä, mutta jäläkee ee kummosesti tullunna. Mahoton se ruoja olj syömään!  Sitte sano, että hällä on oma hoeto Kuopijossa, ja vuati tekemättömistä töestä kaks sattoo matkarahoekseen! Eekä puhettakkaan, että saesin niitä mänöjä verovähennyksiin!

Oiva: Ammattitaitoa ja asianmukaisesti palkkaus- ja myös vakuutusasiat hoidossa; niillä varmistaa hyvän lopputuloksen sekä taloudellisesti että työn laadun puolesta.

Sanni: Nytpä myö, Oeva, kerätään tämän vuojen hoetohommat kassaan. Sinä tiet suunnitelmat kuntoon ja tokumentit etteenpäen mänemään. Ne pikkuset taemet minä hoevoon ite Savotan Puojista tilloomallan raivaveitellä ja tehoheinäimellä. Mutta sinne isompiin risukoehin laeta kesällä ammattiukko ja pistäkee minun taemikot niin hyvvään kuntoon, että nuapurittii katehtii!

Oiva: Näinpä tehdään.

Sanni: Vielä kuule! Oljkos se niin, että Kemerasta ei ennee sua apuja uuvvistamishommiin? Jos vaekka sattus löytymään myyrän syömijä taemikoeta?

Oiva: Niin se menee. Nyt pitäisikin olla metsävakuutukset kunnossa, jotta esimerkiksi myrsky- tai eläintuhoissa  voisi saada rahallista korvausta alueen uusimiseen.

Sanni: Arvooppa, kuka älys jo päivittee vakkuutukset?! Huomenna lähen mehtään syyneemään, onko taemija kaluttu ja onko puut pysynnä ehjänä ja vieläpä pystyssä.

Oiva: Kyllä Sanni on aina ajan tasalla!

 

Sanni ja jäsenetutarjous

25.9.2014

Savotan Sanni: Nyt tarvitaan, Oiva, päivitystä!

Oiva Metsäneuvoja: Mitähän päivitystä Sanni nyt mahtaa tarkoittaa?

Sanni: Minun tiijjot pittää päivittee het! Kylillä puhuvat, että kaekki muuttuu. Metänhoetoyhistyskään ee ou ennee niin ku ennen. Ja kaekki muuttii mehtälait kiäntävät evuskunnassa piälaelleen, mitenkä sitä sitte osataan ellee ja olla? Pittääkö paekkasa?

Oiva: Sanni taitaa nyt taas olla vähän ylidramaattinen. Ei metsänhoitoyhdistys minnekään mene, metsänhoitomaksu tosin peritään tänä vuonna viimeistä kertaa. Ja muidenkin uudistusten kanssa varmaan tullaan toimeen.

Sanni: No niinpä! Ja seuroovaks työ tietysti pistätte uluko-ovet säppiin, kun rahan tulo teiltä loppuu. Kuka meitä sitte neuvvoo ja palaveloo ja puolija pittää?

Oiva: Kyllä meidän tarkoituksemme on palvella jäseniä jatkossakin, eikähän me siitä metsänhoitomaksusta niin riippuvaisia olla, etteikö palveluja jatkossakin meiltä saisi. Sen tilalle tulee vapaaehtoinen jäsenmaksu, jonka maksamalla saa palvelut niin kuin ennenkin ja päälle vielä monenlaisia jäsenetuja.

Sanni: Ihanko jäsenetuja? Minä ounnii oekeen peto kerreemään jäsenevut talteen! Lussat ja poonukset, alennukset ja ilimaset nisukahvit ja maistatukset. Minun periaate on aena ollunna, että ku vähä toeselle antaa, niin paljon suap itehhii takasi päen. Mitä etuja jäsen-Sanni sitten suap?

Oiva: Ainakin ilmaisen tilakäynnin lupaan ja mukavat alennukset taimien ja metsäsuunnitelman hintaan. Savotan nettipuodissa on jäsenelle erikoistarjouksia ja paljon muitakin jäsenetuja meillä suunnitellaan.

Sanni: Pistä sitten heti ylös, että Sanni ruppee jäseneks! Ja sen mehtäsuunnittelijan voet laittoo minun mehtee vaekka huomenissa suunnittelemaan, jäsenetuhintaan tietennii.

Onni: Jäsenyys tulee ihan automaattisesti ja niistä eduista tiedotamme tässä talven mittaan enemmän.

Sanni: On se vuan niin mukavata ja sommoo, kun aena suap tulla teiltä kysymään ja vähän joskus tinkoomaankin. Ja kyllähän minä sen jäsenmaksun eistä tulenniin kysymään ja tinkoomaan. Ihan niin ku ennenniin.

Oiva: Hienoa, Sanni! Jokohan me muuten tehtäisiin Kemera-suunnitelma siitä sinun perukkaniityn pellonmetsityksestä? Se tämä Kemera-laki muuttuu, ja sen jälkeen ei Kemera-tukia metsitykselle enää tule. Ja ensi kesän taimikonhoidoista voisimme myös tehdä suunnitelmat vetämään, jotta sitten kesällä parhaaseen aikaan päästään niitä toteuttamaan ja Kemera-avustuksia hakemaan.

Sanni: Ei ku vuan het! Kaekki poes, mitä piäkaapunnista tänne tyrkyttäävät! Tämä taessii olla ensmäene jäsenetu, kun tuassiisa minun puolija pijit, kun ite en muistanna taekka älynnä kaekkee ies kysyväkkään!

 

 

Metsänhoitohommia ja vähän muutakin

7.5.2014

Savotan Sanni: Onko se Oiva? Sanni tiällä, oes metänhoetoasijoeta! Ja vähän muutahii.

Oiva Metsäneuvoja: Sannihan se! Mitäpä sinulla on sydämellä?

Sanni: Syvän on meleko hyvässä kunnossa, kiitos vuan kysymästä. Mitä nyt läpättää vähän vilikkaammin näen kevväänkorvalla. Satutko muistamaan sen minun perämetän närreentaemikon?

Oiva: Toki muistan. Joko laitan meidän metsurit sinne taimikonhoitotöihin?

Sanni: Ehottomasti! Minä mahottomat rahat aekanaan pistin uuvvistushommiin, niin en kaet minä anna niihin kalliitten taimiin tukehtua risukkoon! Isävaenoo jo kauvvan sitten sano, että mehtä tarvii kirvestä. Elikkä nyt vaekka raevuusahhoo.

Oiva: Viisaasti ajateltu!

Sanni: Tietennii on viisaasti, kun minä uattelin! Hommoo sitten ne Kemera-rahat tulemaan ja eikös teillä ou jokkii arvontakkii kaekkiin taemikonhoijjon tehneitten kesken? Suako sen, vaekka ee ite pistäs rikkoo ristiin asijan etteen?

Oiva: Kyllä. Kaikki taimikonhoidon tänä vuonna itse tehneet tai meidän ammattimiehillä teettäneet osallistuu.

Sanni: Hyvä! Kyllä minä varmaan voetan, kun minulla on niin mahottoman hyvä tuuri! Viimekkii talavena saen vaekka mitä, kun vuan soettelin virman miehille ja olin muka myyvinänj mehtee.

Oiva: Eikös me sovittu siitä valtakirjakaupasta?

Sanni: Sovittiin! Ja sinähän sen kauppahomman hoijjattii! Mutta minä kun huvikseen huastatin niitä ostomiehiä, niin sieltä sitä tulj lippahattua ja kahvipakettija ja antopa yks ihan tuljtikkuaskinnii! Arvelivat vissiin, että minä pöljyyksissänj ruppeen puukaupan tekkoon, kun puusta pikkusen maksaa ja lisukkeena vähän lahjoja jakkaa.

Oiva: Ei tullut sitten kauppoja?

Sanni: Ee tullunna, ee! Mutta mahottoman iso läjä on komeron hyllyllä niitä lippahattuja ja muita romppeita!

 

Kaks hättee! 

8.5.2013

Savotan Sanni: Savotan Sanni tiällä, terve! Nyt tarvittas mehtäasijoetten asijantuntijata ja het! Nyt on hätä, tae oekeestaan kaks hättee!

Oiva Metsäneuvoja: Mikäs nyt on Sannilla hätänä?

SanniMänin lummiin sulettua taemikoeta kahtelemmaan, niin kun työ outte kehottanna. Kuusen taemet kättelin joka ikisen! Kiäntelin heinät piältä pois ja paenelin jokusia rouvvan ylös nostamia pottija takasin muahan.

Oiva: Sepä onkin ollut tärkeä taimikon pelastamisoperaatio, joka monelta jää tekemättä! Taimikon varhaishoito, siis taimien kunnon seuraaminen, heiniminen ja varhaisperkaus, ovat taimikolle miltei elintärkeitä työmuotoja, joita missään nimessä ei kannattaisi laiminlyödä.

SanniKyllä kaet minä sen tajuvan! Melekein tonnin pistin jokusia vuosija sitte; hölömö kaet minä oesin, jos antasin niitten taimiin sortua heinän ja vesakon alle. Ja sitä heinimishommoo jaksaa ja ossoo tämmönen ryllykkäkkii tehä. Kuhan tyttöin mukulat piäsöö koulusta, vien nekkii heinänpolokuun! Mutta se hätä!

OivaNo mikä on?

SanniSiellä minun koivuntaemikossa on käännä joku ketku, joka on puukolla sivaltanna kaikki taemet poikki! Kukkaan nuapurj en uskos sen olleen, mutta tiijjätkö, onko tiällä päen kuleksinna kettään jouto-ukkoja?

Oiva: Enpä, Sanni, luule sen katkojan olleen kaksijalkainen kulkija! Nimittäin jänis katkaisee taimen kuin puukolla leikaten. Minä voisin käydä katsomassa, miten pahaa tuhoa siellä on tullut. Lieneekö siellä kovastikin taimikon täydennystarvetta. Mikäli taimituho on paha, hommataan sinulle siihen Kemera-varoin uudet taimet.

Sanni: Jos minä olisin arvannut, että jänis siellä ilikeyttä tekköö, oisin virittännä rihmoja... No vitsi, vitsi, en minä ou paha pienemmille! Se toenen hätä on se peräaakku tuolla nuapurin rajjoo vasten, se jossa on jo se vanahempi taemikko!

Oiva: Tarkoitatko sitä noin 15 vuotta sitten istutettua taimikkoa? Metsäsuunnitelman mukaan se on pituudeltaan noin kolme, neljä metristä... näyttää olevan taimikonhoitoehdotus sille kuviolle.

SanniNo justiisa! Yritin oekasta sen taemikon läpi, niin hyvä etten juuttunna takapuolestan kiinni! Niin olj mahottomasti ottanna lehtipuuvesakkota, ettei kuvalleen kuusentaimet mahu kasvamaan! Onko sulla mulle miehiä?

Oiva: Miehiä? Tarkkoitatko metsureita taimikonhoitotöihin? Toki, ja ammattilaisia ovatkin!

Sanni: Mitähän muuta tarvetta minulla niille miehille ois mahtanna olla, ee piä viisastella vakavalla asijalla! Pistä sieltä het tulemaan par kappaletta! Taekka laeta vasta Juhannuksen jäläkeen, äet aena sano, että vessoo vähemmän, kun on täys lehti puussa. Pitänöökö tuo vielä paekkasa, vae onko sekkiin luonnonlaki muuttunna?

Oiva: Kyllä ne luonnonlait ovat ennallaan. Minäpä pistän Sannin taimikon tänne meidän työohjelmiin. Samalla voitaisiin tehdä sen vieressä olevan pienemmän taimikon perkaus; meillä on siihen oikein erikoistarjous tänä kesänä?

Sanni: Jos raivuun tarvista on, sinähän sen tiijjät, ja vielä tarjouksessa, niin iliman muuta! On se vuan hyvä, kun teiltä suap aena apuja, kun oma ossoominen loppuu!