Säästöpuukävely - koulutus Nilsiässä

29.05.2018 -
10:00 - 14:00
Sääksiniementie 20, maastokoulutus
Nilsiä

Suomen metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Savotta järjestävät yhteistyössä maastokoulutuksen säästöpuiden jättämisestä ja huomioimisesta metsänkäsittelyssä. 

Kokoontuminen Sääksiniementie 20 parkkialueella, 73310 Nilsiä

Säästöpuiden jättäminen on yksinkertaisin keino minimoida hakkuiden haittavaikutuksia. Metsien uhanalaisista lajeista noin puolet elää lahopuun varassa. Tutkimustulokset vahvistavat, että säästöpuiden jättäminen on alkanut tuottaa tulosta! Parannettavaa on vielä, sillä säästöpuita ei jätetä kaikissa hakkuissa riittävästi tai poistetaan monimuotoisuuden kannata arvokkaampia puita.

Jos taimikonhoidossa ja harvennushakkuissa poistetaan taloudellisesti arvottomat puut kokonaan pois, päätehakkuissa joudutaan jättämään sitä enemmän säästöpuiksi taloudellisesti arvokkaimpia puita. Siksi säästettävät puut on suunniteltava etukäteen ja merkittävä esimerkiksi kuitunauhoin. Kannustimena on, että oikeilla puuvalinnoilla ennen päätehakkuita saadaan helposti satoja eurojen hyöty hehtaaria kohden!

Säästöpuut hakkuualalla ovat myös ohikulkijalle merkki vastuullisesta metsänhoidosta ja ne turvaavat paitsi lajistollista metsien monimuotoisuutta myös hakkuiden jatkumisen tulevaisuudessa! Tee metsääsi säästöpuukävely ja ilmoita tiedot toimijoille.

 

Ilmoittautuminen 22.5.2018 klo 9 mennessä metsäkeskuksen sivulla»

Tervetuloa! 

Tämän tapahtuman järjestää

Metsänhoitoyhdistys Savotta ry

Päiviönkatu 22, 74100 IISALMI
Puhelin 044 721 3111
savotta@mhy.fi