Puun hinnat Mhy Savotan alueella

Eri puutavaralajien keskihinnat (€/m3) 8.7. - 8.8.2018 Mhy Savotan alueella toteutuneista valtakirjakaupoista. 

Puutavaralaji Päätehakkuu, € Harvennus, €
Mäntytukki 61,30 49,28
Mäntykuitu 21,10 16,75
Kuusitukki 62,01 50,04
Kuusikuitu 22,20 16,59
Koivutukki 46,20 40,10
Koivukuitu 19,81 16,40

Tietoa erikoispuiden hinnoista saat metsäasiantuntijaltasi. Yhteystietomme löydät täältä»