Puun hinnat Mhy Savotan alueella

Eri puutavaralajien keskihinnat (€/m3) 11.4. - 11.5.2018 Mhy Savotan alueella toteutuneista valtakirjakaupoista. 

Puutavaralaji Päätehakkuu, € Harvennus, €
Mäntytukki 59,10 49,10
Mäntykuitu 18,50 15,70
Kuusitukki 60,60 50,30
Kuusikuitu 20,10 15,20
Koivutukki 46,40 41,70
Koivukuitu 17,90 16,40

Tietoa erikoispuiden hinnoista saat metsäasiantuntijaltasi. Yhteystietomme löydät täältä»