Puun hinnat Mhy Savotan alueella

Eri puutavaralajien keskihinnat (€/m3) 4.2. - 4.3.2018 Mhy Savotan alueella toteutuneista valtakirjakaupoista. 

Puutavaralaji Päätehakkuu, € Harvennus, €
Mäntytukki 58,40 47,65
Mäntykuitu 17,90 15,55
Kuusitukki 60,10 50,39
Kuusikuitu 19,77 14,48
Koivutukki 44,20 41,51
Koivukuitu 17,80 16,14

Tietoa erikoispuiden hinnoista saat metsäasiantuntijaltasi. Yhteystietomme löydät täältä»