Jokaisenoikeudet

Jokamiehenoikeus tarkoittaa kaikille kuuluvaa oikeutta liikkua Suomen luonnossa ja hyödyntää sen antimia riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Jokamiehenoikeudet

Jokaisenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa. Jokaisenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Pihat ja erityiseen käyttöön otetut alueet (esim. viljellyt pellot tai istutukset) pitää kiertää.

Jokaisenoikeudet lyhyesti:

  • Maastossa saa kävellä, hiihtää ja pyöräillä, mutta moottoriajoneuvolla ajamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.
  • Luonnossa oleskelu ja telttailu on sallittua, mutta tulta tai leirinuotiota ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa.
  • Jokainen saa marjastaa, sienestää ja poimia luonnonvaraisia kukkia. Sen sijaan sammalta, jäkälää tai maa-aineksia et saa ottaa ilman maanomistajan lupaa. Rauhoitettuja kasveja ei saa poimia.
  • Puita ei saa vahingoittaa. Niitä ei saa kaataa eikä taittaa oksia tai ottaa käpyjä.
  • Metsästykseen ja kalastukseen tarvitaan asianmukaiset luvat. Ainoastaan onkiminen ja pilkkiminen on jokamiehenoikeutta. Onkiminen ja pilkkiminen voi olla kokonaan kiellettyä joissakin vesistöissä (mm. vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet).
  • Jäällä ja vesillä saa vapaasti kulkea, kunhan pitää etäisyyttä asuttuun rantaan.
  • Luontoa ei saa roskata tai kotirauhaa häiritä. Kunnioita toisen omaa.
  • Koiraa saa ulkoiluttaa maastossa kytkettynä tai siten että se on tarvittaessa välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella. Vain maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija voi antaa irti pitämiseen luvan. Kaikki yli viisi kuukautta vanhat koirat on kuitenkin pidettävä kiinni maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään saakka.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset