Konekitkentä

Konekitkentä on tehokas taimikonhoitomenetelmä

Koneellisessa varhaisperkauksessa taimikon kehitystä haittaava puusto poistetaan juurineen kitkemällä. Metsurin tekemästä raivaussahatyöstä se eroaa niin, että kitketyt lehtipuut eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta veso.

Varhaisperkaus parantaa taimien kasvuedellytyksiä. Kasvatettavat taimet saavat elintilaa, ja juuristokilpailu vedestä ja ravinteista vähenee.

Kun lehtipuut kitketään juurineen, niin vesominen vähenee. 60 - 70 prosentilla kohteista tarvitaan vain yksi taimikonhoitokerta ennen ensiharvennusta, mistä seuraa merkittävä kustannussäästö. Konekitkentä tehdään hakkuukoneella, jonka puomiin on liitetty kitkevä perkaaja. Samanaikaisesti koneellisen kitkennän kanssa voidaan tehdä terveyslannoitus levittämällä nestemäinen boorilannoite. 

 

Sopiva kohde konekitkentään:

 • minimi pinta-ala 2 ha

 • noin metrin pituiset kivennäismaiden kuusen- ja männyntaimikot, poistettava puusto alle 2 metristä

 • kuusentaimikot 3 - 5 vuotta istutuksesta

 • männyntaimikot 5 - 7 vuotta istutuksesta

 • ei sovellu turvemaille, rinteille eikä soistuneille kankaille

 • ei haavikot eikä pihlajikot

Edut:

 • Lehtipuiden vesominen vähenee, koska lehtipuut poistetaan juurineen. Suurimmassa osassa kohteita toista taimikonhoitokertaa ei tarvita.

 • tuotantopuuston kasvu paranee

 • hirvituhot vähenevät

 • männynjuurikäävän riski pienenee

 • virkistyskäyttömahdollisuudet paranee

 • mahdollistaa samanaikaisen terveyslannoituksen (nestemäinen boori)

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja sovi ilmainen maastokäynti. Tarkistamme maastossa kohteen soveltumisen konekitkentään.

HUOM! Taimikon varhaishoitoon (alkaen 0,7 m taimikolle) saa uutta Kemera-tukea. Tuki on 160 €/ha.