Suometsän hoito kokonaispalveluna

Metsänomistaja, laita turvemetsäsi tuottamaan!

Puuston harvennus, kunnostusojitus ja tuhkalannoitus saavat turvesuon männikössä piilevän tuotospotentiaalin heräämään. Asiantuntijamme suunnittelee kerralla kaikki tarpeelliset toimenpiteet.

Suometsän hoito kokonaispalveluna sisältää:

 • Maksuttoman metsäkäynnin
 • Metsänhoidollisen tilanteen selvittämisen
 • Kokonaisvaltaisen suometsän kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen (alkaen ojitussuunnitelmasta)
 • Parempi Puukauppa -jäsenpalvelun *

* Kun sovit kanssamme valtakirjapuukaupasta sekä kunnostusojituksesta ja tilaat samalla metsäpalvelun (nuoren metsän hoito, terveyslannoitus), saat alennusta puukaupan palvelupaketista ja kustakin metsäpalvelusta. Lue lisää Parempi Puukauppa -jäsenpalvelusta »

Metsänhoitoyhdistys hoitaa turvemetsän kerralla kuntoon   

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Ojitetun alueen kunnostus suositellaan tehtäväksi noin 20 vuoden välein. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki ja tehdään mahdollisia uusia ojia. Samalla huolehditaan vesiensuojelusta.

Hoidamme ojitushankkeen yhteydessä kaikki ajankohtaiset metsänhoitotyöt ja puukauppaan liittyvät toimenpiteet.

 • Harvennushakkuut
 • Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus
 • Metsänlannoitus
 • Ojitusalueeseen liittyvä piennartien teko

Ojitushankkeisiin on mahdollista saada Kemera-tukea seuraavin ehdoin:

 • Yhtenäinen alue
 • Tuki 60 % kokonaiskustannuksista, kun kohde vähintään 5 ha
 • Tuki 30 % kokonaiskustannuksista, kun kohde 2-5 ha
 • Hoitotyön jälkeen puuston tuotto vähintään 1,5 m3/ha/vuosi
 • Kohteella ei hoito- tai hakkuutarpeita seuraavien 5 - 10 vuoden aikana

Rahoitushakemus tehtävä aina ennakkoon.

Yhteishankkeesta saat monia etuja

Keräämme ojitus- ja lannoituskohteita yhteishankkeiksi, jolloin työt saadaan tehtyä edullisemmin ja myös pienet palstat tulevat hoidettua kuntoon.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme!

Yhteystietomme löydät täältä »